Velvyslanectví České republiky v Paříži

Výpis z rejstříku trestů ČR

K podání žádosti na KO ZÚ Paříž je nutné se předem objednat na telefonním čísle 0033/0/144 320 216.


 

Místo podání žádosti

Žádost lze podat osobně na KO Paříž (zde ji lze vyřídit prostřednictvím Czech Point) či na některém honorárním konzulátu, eventuelně poštou na KO Paříž (v takovém případě je nutno podpis na formuláři ověřit na místní radnici nebo u notáře).
Je-li žádost o výpis z rejstříku trestů vyřizována prostřednictvím Czech Point na KO Paříž, výpis je k dispozici na počkání. V případě podání žádosti poštou je lhůta pro vystavení výpisu z RT ČR 8 týdnů.

Náležitosti žádosti o vydání

K řádně vyplněnému formuláři ( Rejstrik-trestu-Zadost-o-vypis.pdf) a ( DEMANDE DE L´EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE - francouzská verze je nutná pro ověření podpisu na radnici) je třeba předložit:

Upozornění

Výpis z rejstříku trestů ČR je vydáván v češtině.
Při podání žádosti poštou prosíme přiložte zpáteční ofrankovanou obálku AR 4,78 €.

Poplatek za vydání

Správní konzulární poplatky se hradí formou poštovní složenky "mandat-cash" (jejich aktuální výši sdělíme na Váš dotaz před odesláním žádosti telefonicky), při osobním podání v hotovosti.

Výpis z RT ČR pro fyzickou osobu – cizince

Od konce měsíce května 2012 došlo k značnému prodloužení doby potřebné k vydání výpisu z RT ČR pro fyzickou osobu, jedná-li se o cizince, který je občanem členského státu EU nebo cizincem, který na jeho území měl či má bydliště. Lhůta je v současné době až 20 pracovních dnů. Důvodem je okolnost, že RT ČR je povinen požádat příslušný orgán členského státu EU o informace zapsané v evidenci daného státu.

 

 

přílohy

Žádost o výpis z rejstříku trestů 96 KB PDF (Acrobat dokument) 22.10.2008

Souhlas s pořízením kopie cestovního dokladu 19 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008