Velvyslanectví České republiky v Paříži

ZAMĚSTNÁNÍ A PODNIKÁNÍ VE FRANCII

Dne 27.6.2008 byl ve věstníku Journal Officiel publikován dekret č. 0149 ze dne 24.6.2008, kterým se francouzský trh práce zcela otevřel mimo jiné i českým občanům.

Zaměstnání

Dne 27.6.2008 byl ve věstníku Journal Officiel publikován dekret č. 0149 ze dne 24.6.2008, kterým se francouzský trh práce zcela otevřel mimo jiné i českým občanům

dekret 0149 z 2008

Podle sdělení ministerstva práce a sociálních věcí Francie nepotřebují čeští občané počínaje 1. 7. 2008 k výkonu práce ani pracovní povolení ani povolení k pobytu.

Další bude možné získat na adrese

www.service-public.fr rubrika: Etranger - Europe

Podnikání

Občané ČR mají ve Francii právo podnikat za stejných podmínek jako francouzští občané.

Bližší informace získáte na adrese

www.apce.com (Agence pour création d´entreprises-Agentura pro zřizování podniků)

www.statutsonline.com

KO Paříž, 7.7.2008