Velvyslanectví České republiky v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ministerstvo kultury podporuje překlad českých literárních děl v zahraničí

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje výběrové dotační řízení na překlady českých děl v zahraničí. Poskytnuté granty budou krýt výdaje spojené s překladem díla. Vyplněné přihlášky můžete zasílat až do 15. listopadu 2013.

Cílem celého projektu je přispět k zvýšení povědomí a popularity české literatury v zahraničí prostřednictvím překladů českých děl do různých světových jazyků. Jedná se zejména o prózu, poezii, drama a dětskou literaturu.  Výběr knihy, která by měla být přeložena, je čistě v rukou potencionálního nakladatele, ovšem prioritní jsou díla soudobých českých autorů.

Výběr kandidátů, kteří obdrží finanční prostředky, spadá do kompetence Ministerstva kultury ČR, které tak rozhodne na základě doporučení od komise tvořené spisovateli, nakladateli, literárními vědci a kritiky.

Seznam děl, která byla vybrána v loňském roce a přihlášku naleznete v přiložených odkazech a na webových stránkách Ministerstva kultury ČR.

 

 

přílohy

prihlaska 94 KB PDF (Acrobat dokument) 22.7.2013

text 322 KB DOC (Word dokument) 22.7.2013

seznam 104 KB XLS (Excel tabulka) 22.7.2013