Velvyslanectví České republiky v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Slavnostního předání certifikátů z českého jazyka

Dne 6. února 2013 předala velvyslankyně Marie Chatardová za účasti Michaela Wellner-Pospíšila, ředitele Českého centra v Paříži, úspěšným studentům osvědčení o certifikované zkoušce z českého jazyka pro cizince. Osvědčení vydává Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze v souladu s pravidly Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Historicky druhé zkoušky v dějinách Francie se konaly na půdě Českého centra ve dnech 12. - 13. prosince 2012 a zúčastnilo se jich 14 studentů žijících dlouhodobě ve Francii. Ve většině případů se jedná o studenty bohemistiky různých francouzských univerzit.