Velvyslanectví České republiky v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Oslava 90. výročí založení československé sekce lycea Alphonse Daudet v Nîmes

Ve dnech 24. až 26 ledna se v Nîmes uskutečnily oslavy 90. výročí založení československé sekce při lyceu Alphonse Daudet. Oslav se zúčastnili současní i bývalí studenti československých a českých sekcí v Nîmes i Dijonu, zástupci lycea, města Nîmes, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a řada dalších hostů. Záštitu nad akcí převzala velvyslankyně České republiky v Paříži paní Marie Chatardová.

V rámci oslav uspořádal starosta Nîmes, partnerského města Prahy 1, pan Jean-Paul Fournier slavnostní recepci, odhalena byla pamětní deska a uspořádána řada kulturních akcí: koncert skladatele a dirigenta Kryštofa Mařatky, divadelní představení českých studentek, hudební vystoupení žáků základních škol v Nîmes s repertoárem českých skladatelů, kulatý stůl za účasti bývalých i současných studentek české sekce a slavnostní večeře. Na úvod i závěr oslav byly promítány české filmy.

K historii sekce v Nîmes a dalším českým sekcí ve Francii

Myšlenka umožnit mladým československým elitám vzdělání ve Francii spadá do počátků československého státu. Československá sekce v Nîmes (původně chlapecké lyceum Lycée de Garçons de Nîmes) byla založena v roce 1924. Jejímu vzniku předcházelo založení chlapecké československé sekce při Lyceu Carnot v Dijonu (1920) a dívčí sekce při Lyceu Claude Debussy v Saint-Germain-en-Laye (1923). Od doby jejího založení prošlo sekcí v Nîmes téměř 300 českých studentek a studentů.  Více informací o historii sekce od jejího založení až do nedávné minulosti naleznete na těchto stránkách.

Výuka na československých sekcích ve Francii byla několikrát přerušena (v Nîmes 1939 – 1946; 1948 – 1969 a 1973 – 1990). V roce 1990 se československé sekce stávají sekcemi českými a nová slovenská sekce je otevřena při lyceu Camille Julian v Bordeux. Zároveň je ukončena spolupráce s Lyceem v Saint-Germain. Po zrušení sekce v Saint-Germain se původně chlapecká sekce v Nîmes stává sekcí dívčí a od roku 2000 každoročně přijímá čtyři české studentky. Česká sekce Dijonu je sekcí smíšenou.

Studium na českých sekcích v Dijonu a v Nîmes je tříleté a je zakončeno francouzskou maturitní zkouškou (baccalauréat), jejíž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Výuka tohoto předmětu je pravidelně zajišťována českým lektorem, který zároveň vykonává funkci pedagogického dozoru pro české žáky. Závěrečná zkouška je uznána ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako ekvivalentní maturitní zkoušce konané v České republice.

Aktuální informace o výběrovém řízení od školního roku 2014 / 2015 jsou k dispozici na stránkách ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Domu zahraniční spolupráce. Termín pro zaslání žádostí o zařazení do výběrového řízení je 15. února 2014.

V roce 2009 vznikla Asociace bývalých studentů českých sekcí v Dijonu a Nîmes, která sdružuje rovněž bývalé studenty z dnes již nefunkční sekce v Saint-Germain-en-Laye. Asociace se snaží o oživení kontaktů mezi všemi studenty českých sekcí, bývalými i současnými, zvýšení informovanosti české veřejnosti o možnosti tříletého studia ve Francii a o podporu dalšího rozvoje českých sekcí.

Výjimečnost česko-francouzské spolupráce byla v roce 2010, dvacet let od obnovení českých sekcí ve Francii, oceněna udělením Ceny Gratias agit ministrem zahraničních věcí oběma lycejím. Cenu Ministerstvo zahraničních věcí ČR každoročně uděluje osobnostem či organizacím, které se zasloužily o šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Galerie


Nimes 90´s