Velvyslanectví České republiky v Paříži

česky  français 

rozšířené vyhledávání

Obchodně-ekonomické vztahy

Francie je tradiční a dlouhodobý obchodní partner České republiky. Se vstupem České republiky do Evropské unie se zásadním způsobem změnila nejen smluvní základna vzájemných obchodně-ekonomických vztahů, ale i samotná obchodní výměna dosáhla nových rozměrů. Významného navýšení dosáhl především český vývoz do Francie.

Vývoj obchodně ekonomických vztahů ČR a Francie

Ekonomická spolupráce mezi Francií a Českou republikou nabrala dynamiku po vstupu ČR do Evropské unie. Od vzniku samostatné ČR vzrostl obrat jejího zahraničního obchodu s Francií přibližně jedenáctkrát a obchodní bilance vykazuje narůstající přebytek.

Francie rovněž patří mezi hlavní investory do bankovního sektoru a průmyslu. V České republice působí v současné chvíli zhruba 500 firem s francouzským kapitálem.

Nicméně obchodní vztahy s Francií mají stále velký nevyužitý potenciál. Francie zůstává ekonomickou velmocí a jedním z nejvýznamnějších světových investorů, přestože se ani jí nevyhnula nedávná hospodářská krize, která vedla k velké nerovnováze ve veřejných financích a nárůstu nezaměstnanosti v zemi.

Komoditní složení vzájemné obchodní výměny

Český export tradičně boduje na francouzském trhu v oborech, které jsou náročné na množství vložené lidské práce a rovněž odvětvích a oborech vyžadujících technické znalosti. Perspektivními obory pro české exportéry jsou výroba spotřebních předmětů, automobilový a obecně kovoobráběcí průmysl, kde Francie ztrácí určité výrobní kapacity. Mezi růstové obory můžeme jednoznačně zařadit automobilový a letecký průmysl, dále energetiku a perspektivně informatiku a biotechnologie.

Mezi hlavní vývozní komodity ČR můžeme zařadit stroje a dopravní prostředky, tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu, průmyslové spotřební zboží, chemikálie a příbuzné výrobky, potraviny a živá zvířata, minerální paliva, maziva, kovové a pryžové výrobky, textil,  elektromotory a generátory.

Mezi hlavní dovozní komodity patří stroje a dopravní zařízení, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, léčiva a farmaceutické výrobky, průmyslové spotřební zboží, železo a ocel, výrobky z plastických hmot, chemikálie.

Český automobilový průmysl ve Francii

Podíl Škoda Auto na francouzském trhu se neustále zvyšuje od roku 2009 a v roce 2013 činil 1,2%. Škoda je navíc od roku 2004 ve Francii oficiálním partnerem cyklistického závodu Tour de France a každý rok poskytuje organizátorům akce 250 vozů. Nedávno byla tato smlouva o partnerství prodloužena na dalších pět let.

Velice dobrou pozici si na francouzském trhu vybudoval výrobce autobusů Iveco CR. Původně se společnost stala dceřinou společností firmy Renault a prosadila se především na trhu školních autobusů. Dnes spadá pod italské Iveco, nicméně školní autobusy si ve Francii udržely svou pozici. Na tomto trhu jim patří zhruba 55%.

Francouzské přímé investice v ČR

Podle agentury CzechInvest patří k hlavním francouzským společnostem, které investovaly v ČR výrobci TPCA, Valeo a Faurecia. Dále jsou zde potravinářské firmy (Danone, Bongrain), zpracovatelé kovů a elektrotechnické společnosti (Metaco, Schneider Electric, Pechiney), podniky ve stavebnictví a stavebních hmotách (Lafarge, Imetal, Saint-Gobain, Colas, Vinci), výrobci strojů a zařízení (Poclain Hydraulics, Leroy Somer). Dále jsou přítomny na českém trhu firmy z oblasti služeb, například stravovacích (Eurest, Sodexo). Největší investice nicméně směřovaly do finančního sektoru (BNP Paribas, Société Générale).

Pobočky francouzských firem zaměstnávají v ČR přibližně 100 000 pracovníků.

České investice ve Francii

Počet českých investorů ve Francii je mnohem menší. V současné chvíli se jedná zhruba o 15 filiálek českých podniků. Kromě tradičních firem na trhu jako je Škoda Auto nebo ČSA se jedná např. o zastoupení společnosti Linet, výrobce nemocničních lůžek. V roce 2013 otevřela novou pobočku ve Francii firma Lasvit zaměřená na luxusní designové osvětlení. dalším českým úspěchem je firma Alukov, výrbce zastřešení bazénů, která na francouzském trhu realizuje asi 40% svého obratu.

Česko-francouzský ekonomický rok

Z iniciativy obchodně-ekonomických úseků francouzského velvyslanectví v Praze a českého velvyslanectví v Paříži, byl připraven na období předsednictví obou našich zemí v EU (tedy na období červenec 2008 – červen 2009) Česko-francouzský ekonomický rok. Tento program byl zaměřen na výměnu hospodářských misí mezi regiony obou zemí, prezentační akce v různých oborech, posilování partnerství podniků a vzájemné investice, oboustranně výraznější účast na nejdůležitějších veletrzích v ČR i ve Francii a další formy vedoucí k posílení dynamiky hospodářských vztahů ČR a Francie.

Tři cíle Česko-francouzského ekonomického roku:

1. Oživit oboustranné hospodářské a obchodní vztahy

2.  Upřednostnit společné řešení hlavních komunitárních otázek v ekonomické oblasti

3.  Vylepšit  „image“ našich zemí lepším vzájemným poznáním našich    know-how   a opustit jistá  „klišé 
a zjednodušení“.

Zapojení partnerských podniků a veřejné sféry

Hlavními partnery za francouzskou stranu byly Ekonomická mise francouzského velvyslanectví v Praze,  Česko-francouzská obchodní komora, francouzské obchodní komory, orgány veřejné správy (MINEFE-francouzské ministerstvo financí, spolu s UBIFRANCE-francouzská agentura pro mezinárodní rozvoj společností, a významná rezortní ministerstva), instituce pro podporu obchodu a investic (CCEF-francouzští poradci pro zahraniční obchod), podniky a jejich filiálky.

Za českou stranu realizaci zajišťovalo Velvyslanectví ČR a jeho obchodní sekce v Paříži, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturami CzechInvest a CzechTrade, Ministerstvo zahraničních věcí, Francouzsko-česká obchodní komora, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Český národní výbor Frankofonního ekonomického fóra, Česká centra, místní samosprávy, klastry a významné české společnosti.