Velvyslanectví České republiky v Paříži

Důležité odkazy

Odkazy na užitečné zdroje informací a instituce, se kterými byste se mohli setkat při vašem působení ve Francii.

BusinessInfo.cz

Oficiální portál pro podnikání a export

Oficiální portál Ministerstva průmyslu a obchodu určený pro začinájící podnikatele, zkušené exportéry a širokou veřejnost.
www.businessinfo.cz

Na stránce Teritoriální informace- Francie naleznete souhrnné informace o francouzském trhu, důležité novinky a exportní nabídky spolupráce ze strany francouzských firem.


Centrum mezistátních úhrad

Centrum mezistátních úhrad (CMU) je styčným orgánem České republiky pro oblast zdravotní péče. Reprezentuje český systém zdravotní péče ve vztahu k celkem 35 státům. CMU řeší horizontální otázky systému poskytování zdravotní péče při provádění přímo účinného mezinárodního práva.

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 1800/2
113 59 Praha 3
Tel: +420 236 033 411
Email: info@cmu.cz
www.cmu.cz


SOLVIT – Systém řešení problémů na vnitřním trhu EU

SOLVIT tvoří síť center, která navzájem spolupracují při řešení problémů způsobených nesprávnou aplikací evropského práva ze strany správních orgánů. Tato služba pomáhá jak občanům tak podnikům při řešení problémů se zahraničními úřady.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
SOLVIT centrum pro Českou republiku
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel.: +420 22 422 1701
Fax.: +420 22 485 3079
E-mail: solvit@mpo.cz
Web: http://ec.europa.eu/solvit/index_cs.htm


Cleiss (Centre de liason européen des organismes de sécurité sociale)

Spojení mezi francouzskými a zahraničními instutucemi sociálního zabezpečení za účelem uplatňování pravidel a mezinárodních úmluv týkajících se sociálního zabezpečení.

11 rue de la tour des Dames
75436 Paris cedex 09
Tél. : 01 45 26 33 41
Fax : 01 49 95 06 50
www.cleiss.fr


Francouzký obchodní rejstřík online

V rejstříku je možné vyhledat všechny společnosti registrované ve Francii. Současně můžete požádat Obchodní soud o vydání příslušných dokumentů, týkajících se společností.

www.infogreffe.fr


AFII- Agence française pour les investissements internationaux

Francouzská agentura pro zahraniční investice nabízí služby na míru zahraničním podnikům se zájmem o investice na francouzském trhu.
Na svých stránkách publikuje informace pro začínající zahraniční podnikatele a "Průvodce podnikáním ve Francii" se všemi důležitými informacemi pro rozvoj podnikatelských aktivit ve Francii.

www.invest-in-france.org


APCE – Agence pour la creation d´entreprises

Zdroj informací, který vám pomůže s vaším podnikatelským záměrem ve Francii.

14 rue Delambre
75682 Paris Cedex 14
Tél: +33 (0)1 42 18 58 58 
Fax: +33 (0)1 42 18 58 00 
E-mail: info@apce.com
www.apce.com


Centre des impôts des non résidents

Daňová autorita pro nerezidenty. Zabývá se daňovou problematikou vztahující se k soukromníkům a společnostem majícím sídlo v zahraniční. Služba pro nerezidenty a exulanty: service d´accueil des non résidents (SANR).

Direction Générale des Finances Publiques
Service d´accueil des non-résidents
Bureau des agréments et rescrits
86-92 allée de Bercy
Télédoc 957
Tel. : 01 53 18 19 46
Email : sanr@dgfip.finances.gouv.fr
www.impots.gouv.fr


Centre des formalités des entreprises (CFE)

Vyřizuje všechny formality spojené se založením společnosti, změnami jejího stavu i ukončením činnosti.

https://www.cfe.urssaf.fr/
http://annuaire-cfe.insee.fr/AnnuaireCFE/jsp/Controleur.jsp


Urssaf

Organizace, která se zabývá administrací příspěvků sociálního zabezpečení.

Odkaz pro zahraniční společnosti
www.urssaf.frEURES (Evropská služba zaměstnanosti)

Poskytuje služby, užitečné pracovníkům, uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, respektive všem občanům, kteří mají zájem využívat svého práva volného pohybu osob.

http://portal.mpsv.cz/eures
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=cs


Evropská Komise

Na následujícím odkaze naleznete informace týkající se zaměstnanosti a sociálních věcí, publikovaných Evropskou Komisí pro státy EU 27.
Evropská komise- odkaz