Velvyslanectví České republiky v Paříži

česky  français 

rozšířené vyhledávání

Veřejné zakázky ve Francii

Projekt umožňující přístup českým firmám na trh veřejných zakázek ve Francii prostřednictvím speciální databáze.

Veřejné zakázky tvoří nákupy státu, státních institucí, státních podniků nebo orgánů samosprávy a jejich zadavatelem může být orgán státní správy (státní firmy a instituce) či orgán územní samosprávy (stát zadává cca 40 % objemu veřejných zakázek, regiony 20 % a státní podniky 40 % zakázek). Ve Francii činí objem veřejných zakázek přibližně 120 miliard € ročně, tj. 10% HDP.

Právní rámec v oblasti veřejných zakázek je upraven zákonem o veřejných zakázkách v Code des marchés publics a bližší informace o zadávání veřejných zakázek jsou k dispozici v oficiálním věstníku veřejných zakázek Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP).

Českým firmám, které mají zájem o veřejné zakázky, nabízí ZÚ jedinečnou službu, která spočívá v asistenci na trhu veřejných zakázek ve Francii. Jejím smyslem je především odbourávání administrativní a byrokratické náročnosti spojené se získáním zakázek na veřejném trhu ve Francii.

Tato služba, která je poskytována zdarma, je v první fázi založena na pravidelném monitoringu zakoupené databáze, která denně shromažďuje čerstvě publikované veřejné zakázky z různých internetových portálů a dále pak na výběru konkrétní veřejné zakázky šité na míru registrované společnosti. V další etapě pak ZÚ doprovází firmy při vyplňování vyžadovaných formulářů, komunikuje se zadavateli tendrů a dohlíží na to, aby byla nabídka firmy kompletní a zaslána včas.

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen v nabídce prokázat kvalifikační předpoklady nejen v oblasti daňové a sociální, ale také odborné, kdy firma musí např. popsat svou organizační strukturu, doložit potvrzení o dostatečných finančních prostředcích, popsat technické a materiální předpoklady a uvést reference za poslední 3 roky.

Firmám, které s námi spolupracují, doporučujeme, aby si určily osobu se samostatnou rozhodovací kompetencí, která se bude zabývat zpracováním dané zakázky a zajistí tak veškeré překlady do francouzštiny, potřebnou dokumentaci a na denní bázi s námi konzultuje další postup. Od přihlášených firem očekáváme především aktivní komunikaci, rychlou reakci na vyhlášené tendry a spolupráci s překladatelem, pokud nemají francouzštinu ve firmě.

Firmy, které se nechtějí ucházet o veřejné zakázky na francouzském trhu přímo samy, mají možnost využít služby, která spočívá v identifikaci vítězů sledovaných tendrů, u kterých se pak česká společnost může přihlásit s nabídkou spolupráce prostřednictvím subdodávek.

Zakoupená databáze nám také umožňuje identifikaci státních a soukromých investičních záměrů (projektů) nacházejících se ve fázi zrodu a napojení českých firem na správce těchto projektů, stavební investory, architekty a ostatní rozhodovací subjekty. Výhodou je, že o projektu se dozvíme po zveřejnění rozhodnutí o investici (např. díky zveřejnění stavebního povolení), takže informaci zachytíme mnohem dříve, než se vypíše tendr.

V případě zájmu o některou z těchto služeb neváhejte kontaktovat DEK ZÚ ČR v Paříži.

Velvyslanectví ČR ve Francii

Obchodní a ekonomický úsek

15, avenue Charles Floquet

750 07 Paříž

Francie

T: + 33 (0)1 40 65 13 15

F: + 33 (0)1 40 65 13 16

irena_blanchon@mzv.cz

http://www.mzv.cz/paris

přílohy

Přihláška do projektu 79 KB DOC (Word dokument) 20.6.2014