Velvyslanectví České republiky v Podgorici

O velvyslanectví

Velvyslanectví České republiky v Podgorici vzniklo dne 1. listopadu 2013 přeměnou z Konzulárního jednatelství České republiky v Podgorici. To působilo na území Černé Hory od r. 2008. Vedoucím zastupitelského úřadu je mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Ivana Hlavsová se sídlem v Bělehradu, kterou v době její nepřítomnosti zastupuje pan Petr Šmejkal, chargé d’affaires ad interim.

Velvyslanectví České republiky v Podgorici zajišťuje diplomatické vztahy České republiky vůči Černé Hoře, jejím orgánům a institucím. Vzhledem k tomu, že vedoucí úřadu (velvyslanec) sídlí trvale v Bělehradu, úzce spolupracuje s Velvyslanectvím České republiky tamtéž.

Úřad vykonává konzulární služby primárně zaměřené na pomoc občanů v nouzi a dále v kontaktu s českými občany s dlouhodobým či trvalým pobytem na území Černé Hory, pokud tito o takový kontakt projeví zájem. Průběžně zodpovídá dotazy českých občanů směřujících do Černé Hory.

V součinnosti s Velvyslanectvím České republiky v Bělehradě spravuje úřad své webové stránky týkající se Černé Hory. Zvláštní pozornost přitom věnuje informacím pro turisty.

Upozorňujeme, že velvyslanectví v Podgorici neposkytuje služby ve vízové oblasti. V tomto případě je třeba, aby se zájemce obrátil na konzulární úsek Velvyslanectví České republiky v Bělehradě.

Dlouhodobé priority Velvyslanectví ČR v Podgorici