Velvyslanectví České republiky v Prištině

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Úspěšný první ročník Evropské hudební akademie v Prištině

(Archivní článek, platnost skončena 03.08.2013.)

Ve dnech 11. – 20. 7. 2012 proběhl v Prištině první ročník Evropské letní hudební akademie, zorganizované ZÚ Priština společně s dalšími partnery. Kromě mistrovských kurzů, vedených špičkovými zahraničními umělci, nabídla také řadu koncertů pro veřejnost.

Projekt Evropské letní hudební akademie vznikl z iniciativy ZÚ Priština, který jej zorganizoval jakožto malý lokální projekt zahraniční rozvojové spolupráce. Hlavní motivací bylo poskytnout studentům a učitelům hudby z Kosova možnost profesionální interakce s prvotřídními pedagogy ze zemí EU a tak napomoci zvýšení kvality hudebního vzdělávání. Současně měl projekt přispět k propagaci české kultury a obecně vážné hudby v Kosovu a zvýšit povědomí o Prištině v kulturní rovině v mezinárodním měřítku. Dalším důležitým aspektem projektu byl jeho evropský rozměr. Zvláštní představitel EU a šéf Kanceláře EU v Prištině Samuel Žbogar se stal hlavní „tváří“ akademie a aktivně se účastnil její prezentace na veřejnosti a v médiích.

Kromě ZÚ Priština se na projektu organizačně a finančně podílely ambasády Rakouska a Německa, mise UNDP v Prištině a právě Kancelář EU. Zapojila se do něj i řada kosovských institucí (ministerstvo kultury, město Priština, Prištinská univerzita, hudební školy aj.), díky jejichž pomoci a vstřícnému přístupu bylo možné tento relativně velký projekt uskutečnit s omezenými finančními zdroji. Realizátorem projektu na kosovské straně byla hudební nadace ArsKosova Foundation. Uměleckým vedoucím akademie se stal přední český klavírista Jaromír Klepáč, který již loni v Prištině koncertoval a má bohaté zkušenosti s organizováním podobných akcí v Evropě.

Akademie proběhla jako klasická hudební letní škola, tj. formou mistrovských kurzů, vedených těmito pedagogy: Jaromír Klepáč (ČR, klavír), Michal Kaňka (ČR, violoncello), Oto Vrhovnik (Rakousko, saxofon), Detlef Mielke (Rakousko, violoncello), Caroline Merz (Německo, zpěv),  Desar Sueljmani (Německo, klavír), Sihana Badivuku (Kosovo, housle) a Lejla Pula (Kosovo, klavír). Zúčastnilo se jich celkem 67 studentů, z toho téměř třicet z Kosova, další z Makedonie a Albánie a jeden účastník z Velké Británie.

Přítomnost mezinárodně uznávaných umělců, vyučujících na akademii, byla využita k uspořádání řady kulturních akcí. Po úvodním koncertu německých hudebníků dne 12. 7. se dne 14. 7. konal „Concert for Mitrovica“, připravený společně s misí UNDP v Kosovu.

Dne 16. 7. vystoupil violoncellista Michal Kaňka na koncertu na rezidenci velvyslance, na nějž byli pozvání vedoucí diplomatických misí v Kosovu, mezi hosty byl mj. i bývalý kosovský prezident F. Sejdiu.

koncert rez

 

Další den, 17. 7., se pak v prištinském kulturním středisku konal galakoncert všech profesorů akademie, kteří na něm vystoupili sólově i v různých komorních obsazeních.

merz

Caroline Merz za doprovodu Desara Sulejmaniho

 

kanka kelpac

Michal Kaňka a Jaromír Klepáč

 

vrhovnik

Oto Vrhovnik

 

Na závěrečném slavnostním koncertu dne 19. 7. účinkovali vybraní studenti hudební akademie ze všech mistrovských tříd. Na jeho konci byli vyhlášeni tři nejlepší studenti, jimž EUSR S. Žbogar předal diplomy a upomínkové předměty.

cella

 

zbogar

 

family

 

Kromě těchto akcí byly uspořádány ještě dva další koncerty ve dnech 15. a 18. 7., na nichž měli šanci veřejně se prezentovat studenti, na než se nedostalo během závěrečného večera.

Hudební akademie upoutala pozornost veřejnosti i médií, o čemž svědčí vysoká návštěvnost jednotlivých kulturních akcí i skutečnost, že oba hlavní koncerty natočila a odvysílala  kosovská veřejnoprávní televize RTK. I další kosovská média (deníky, rozhlasové stanice) přinesla reportáže  z akademie a rozhovory s hlavními aktéry.   

První ročník evropské hudební akademie lze tedy hodnotit jako úspěšný a Velvyslanectví ČR v Prištině bude usilovat o její pokračování v dalších letech.

 

Video o Evropské letní hudební akademii v Prištině z produkce Kanceláře EU na serveru YouTube.