Velvyslanectví České republiky v Prištině

Ekonomika

Podrobné aktuální informace o všech aspektech kosovského hospodářství naleznete v podkapitole Obchodně-ekonomické informace, v dokumentu Souhrnná teritoriální informace z listopadu 2013 (rovněž publikována na portálu www.businessinfo.cz).

Kosovský trh stále nabízí značné možnosti pro nové dovozce. Z důvodu nedostatku vlastních produkčních kapacit kryje dovoz většinu spotřeby téměř ve všech odvětvích. Vzhledem ke stavu kosovské infrastruktury, potřebám pro další rozvoj země, plánovaným investicím a k specializaci českých výrobců se jako perspektivní odvětví jeví především sektory energetiky (stroje a zařízení na výrobu elektrické energie, přenosové sítě tepla a elektrické energie, hydroenergetika včetně malých vodních elektráren, elektrocentrály, měřicí přístroje), dopravních prostředků (osobní a nákladní automobily), dopravní infrastruktury (rekonstrukce a výstavba nových silnic a železničních tratí, železničních přejezdů), stavebnictví (silniční a stavební stroje, výrobní technologie stavebních materiálů), zemědělství a potravinářství (zemědělské stroje, technologie na zpracování potravin, balicí linky), stroje a zařízení pro těžební a hutnický průmysl, kovoobráběcí a dřevoobráběcí stroje, ale i produkty chemického a farmaceutického průmyslu.

Nedostatečně rozvinutá je infrastruktura v oblasti ochrany životního prostředí, kde se též nabízejí možnosti pro české dodavatele, kteří v této oblasti úspěšně působí i v jiných zemích regionu (úpravny vody, čistírny odpadních vod, zavlažovací systémy, odstraňování ekologických zátěží, nakládání s odpady, expertní činnost aj.).

České výrobky a tradiční značky mají v Kosovu dobré jméno již z dob Československa a bývalé Jugoslávie. O většině nových značek a významnějších firem ovšem již příliš vysoké povědomí není, obzvláště ve srovnání s německými a dalšími západoevropskými produkty, ač jim ty české mohou co do kvality konkurovat. ZÚ Priština zaregistroval zájem místních subjektů mj. o dodávky vodohospodářských technologií, zařízení a materiálů pro rozvodné sítě elektřiny, obkladových materiálů, průmyslových chemikálií, obalové techniky a potravinářských výrobků.