Velvyslanectví České republiky v Prištině

česky  english  shqip  srpski 

rozšířené vyhledávání

Podmínky poskytování služeb ZÚ podnikatelským subjektům

Činnost pracovníků obchodně-ekonomických úseků (OEÚ) ZÚ je zaměřena na poskytování podpory a asistenci exportujícím podniků, které povedou k uzavření obchodu. Nemohou vystupovat jako aktéři konkrétních obchodních vztahů. Služby OEÚ ZÚ jsou určeny především českým výrobcům zboží, investorům v zahraničí a dodavatelů služeb včetně oblasti cestovního ruchu a výzkumu a vývoje. Před kontaktováním OEÚ ZÚ by firma měla využít všechny dostupné informační zdroje v ČR.

Činnost pracovníků OEÚ ZÚ je zaměřena na poskytování podpory a asistenci exportujícím podniků, které povedou k uzavření obchodu. Nemohou vystupovat jako aktéři konkrétních obchodních vztahů.

Služby OEÚ ZÚ a ZK CzechTrade jsou určeny především českým výrobcům zboží, investorům v zahraničí a dodavatelů služeb včetně oblasti cestovního ruchu a výzkumu a vývoje.

Před kontaktováním OEÚ ZÚ by firma měla využít všechny dostupné informační zdroje v ČR (Zelená linka pro export Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, internetový portál www.BusinessInfo.cz Czech Trade včetně podrobné Souhrnné teritoriální informace pro daný stát, regionální exportní místa apod.).

Požadavky vůči OEÚ ZÚ musí být přiměřené a reálné. Vybavení OEÚ ZÚ odpovídá významu země, prioritám Exportní strategie ČR a rozpočtovým možnostem ČR. Od toho se odvíjejí reálné možnosti především ZÚ v zemích, kde není zřízena kancelář CzechTrade nebo kde pracovník úřadu zajišťuje mimo obchodně-ekonomickou agendu i konzulární, kulturní a další agendy (ZÚ Priština).

Hromadné žádosti rozesílané e-mailem najednou na velké množství OEÚ ZÚ nejsou považovány za projev vážného zájmu o proniknutí na trh konkrétní země. OEÚ ZÚ jim proto nemusí věnovat pozornost.

Je třeba poskytnout dostatečné množství informací o firmě, jejím profilu a záměrech, které může ZÚ využít v kontaktu s případným zájemcem o spolupráci, a to zároveň v jazyce příslušné země popř. v místně obvyklém obchodním jazyce. Zároveňpožadujeme poskytnutí informací o již rozvinutých aktivitách v teritoriu a sdělení zpětné informace o výsledcích spolupráce ZÚ s podnikatelským subjektem.

Vyžadujeme seriózní a profesionální jednání jak ve vztahu k ZÚ, tak i obchodním partnerům v teritoriu tak, aby nedošlo k poškození pověsti ČR.