Velvyslanectví České republiky v Prištině

Založení nové firmy v Kosovu

Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Legislativním základem, upravujícím podmínky jednotlivých druhů podnikání, je Zákon o obchodních organizacích, který byl v r. 2011 novelizován. Institucí zodpovědnou za registraci a evidenci podnikatelských subjektů je Kosovská agentura registrace byznysu (Kosovo Business Registration Agency, KBRA), na jejíchž webových stránkách lze získat základní informace o požadavcích pro zápis obchodních společností, včetně potřebných formulářů. Lze zde také nahlédnout on-line do obchodního rejstříku a vyhledávat firmy podle různých parametrů.  

Poplatky za úkony, prováděné KBRA,  jsou dané Vyhláškou Ministerstva obchodu a průmyslu č. 18/2011. Poplatek za registraci samotnou byl zrušen. V případě správného podání by měla být společnost zaregistrována do 10 dní. Na webu KBRA je podrobně popsán postup potřebný pro registraci jednotlivých druhů podniků a seznam míst, kde lze registraci provést (na úrovni municipalit). 

Základními formami podnikání v Kosovu jsou:

  • podnik jednotlivce (cca 95 % všech podnikatelských subjektů v Kosovu);
  • veřejná obchodní společnost (general partnership);
  • komanditní společnost (limited partnership);
  • společnost s ručením omezením (limited liability company; albánsky Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar (Sh. p. k.), srbsky Društvo sa Neograničenim Odgovornosču (d. o. o.), minimální výše základního kapitálu není stanovena);
  • akciová společnost (joint stock company, albánsky Shoqëri aksionare (Sh. a.), srbsky Deoničarsko društvo (d. d.) s minimální výší základního kapitálu 10 000 EUR).

Pro účely zápisu akciové společnosti či společnosti s ručením omezeným je třeba předložit stanovy společnosti, společenskou (zakladatelskou) smlouvu, kopie pasů cizozemských ředitelů a akcionářů společnosti a národních osobních dokladů v případě občanů Kosova.

V případě založení pobočky či reprezentace zahraniční firmy je třeba předložit notářsky ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku mateřské firmy a rozhodnutí o založení společnosti v úředním překladu. Jako sídlo pobočky lze uvést právní nebo účetní kancelář.

Zahraniční obchodní organizace mohou v Kosovu vyvíjet podnikatelskou činnost za stejných podmínek jako domácí subjekty; musejí být ovšem zapsány do obchodního rejstříku a předložit „memorandum zahraniční obchodní organizace“, obsahující informace vyžadované Zákonem o obchodních organizacích.

V souladu se Zákonem o financování místní správy může municipalita, v níž firma využívá prostory pro svou činnost (ať se jedná o sídlo či nikoli), požadovat také registraci těchto prostor. Výši poplatku za registraci si municipality stanovují samy podle druhu činnosti firmy (cca od 100 EUR za např. obchodní stánek do 1 000 EUR za bankovní pobočku).

Před zahájením podnikatelské činnosti je třeba (do 15 dní od zápisu společnosti) zažádat u příslušné regionální pobočky Kosovské daňové správy o přidělení daňového identifikačního čísla.

Podle indexu "Ease of Doing Business" Světové banky činí průměrná doba pro vyřízení všech formalit nutných pro vznik a zápis společnosti a zahájení podnikání v praxi 30 dní (oproti 52 z roku 2012).