Ambasada e Republikes së Çekisë në Prishtinë

česky  english  shqip  srpski 

Advanced search

Viza për qytetarët e Kosovës

Ambasada e Republikës çeke në Prishtinë nuk lëshon viza, Kërkesa për dhënien e vizës duhet të bëhet ne konzulatën e Republikës çeke në Shkup.

Konzulata e Republikës çeke në Maqedoni/FYROM

Kozle 20 a, 1000 Shkup

Tel: 00389/2/3081200, 00389/2/3081102
Fax: 00389/2/3081100
E-mail: Consulate_Skopje@mzv.cz
Orari i punës: E hënë – e premte 07.45 - 16.15
Pranimi i kërkesave për vizë:

E hënë – e mërkure : 8.30 - 9.00 pranimi i aplikacioneve përmes VISAPOINT

                                   9.00 - 12.00 aplikacionet përpranimin e vizave afat-shkurtra

E enjte:                      8.30 - 12.00 pranimi i aplikacioneve  përmes VISAPOINT

 

E rëndësishme: Terminet  për parashtrimin e kërkesës bëhen nëpërmjet telefonit  nga e hëna deri të enjten prej orës 13:00 deri në orën 16:00, në tel: +389 2 3081 200;   lokali: 34

 

"Kushtet e përgjithshme"për kosovarët që aplikojnë për viza afatshkurtra që lëshohen nga vendet e Schengenit

 

Përveç dokumenteve të përcaktuara në listat A-F (më poshtë), të gjithë aplikuesit duhet të paraqesin edhe këto dokumente

 

 

Për të aplikuar për vizë, parashtruesi i kërkesës duhet të paraqes këto dokumente:

·        Formularin e aplikimit për vizë, të plotësuar dhe të nënshkruar nga aplikuesi

·        Një fotografi me ngjyra të madhësisë së fotografisë për pasaportë, jo më të vjetër se gjashtë muaj e cila është në përputhje me specifikacionet ICAO (http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf)

·        Dokumentin e udhëtimit i cilit duhet të ketë së paku dy faqe të zbrazëta, dhe me afat të vlefshmërisë së paku edhe tre muaj pas përfundimit të qëndrimit (origjinali dhe kopje)

·        Kopjet e vizave të mëhershme (nëse ka të tilla)

·        Pagesën e tarifës për vizë. Për zbritje apo përjashtim nga pagesa e tarifës, ju lutemi shikoni informatat e dhëna nga secili shtet individual i Schengenit.

·        Sigurimin shëndetësor për udhëtim që mbulon tërë periudhën e planifikuar të qëndrimit, i cili vlen për të gjitha vendet e Schengenit dhe që mbulon çdo shpenzim që mund të shkaktohet lidhur me riatdhesimin për shkaqe shëndetësore, përkujdesjen mjekësore urgjente, trajtimin emergjent spitalor ose në rast të vdekjes gjatë qëndrimit; mbulesa minimale duhet të jetë 30.000 EUR. (Poseduesit e pasaportave diplomatike nuk kanë nevojë të bëjnë sigurimin shëndetësor për udhëtim.)

Vizitë turistike

Vizitë private

Vizitë afariste

Trajtim mjekësor

Aktivitete kulturore dhe sportive

Vizitë zyrtare

 

Attachments

A._VIZITE_TURISTIKE.doc 42 KB DOC (Word document) 2012-12-18

B._VIZITE_PRIVATE.doc 41 KB DOC (Word document) 2012-12-18

C._VIZITE_AFARISTE.doc 42 KB DOC (Word document) 2012-12-18

D._TRAJTIM_MJEKESOR.doc 42 KB DOC (Word document) 2012-12-18

E._AKTIVITETE_KULTURORE_DHE_SPORTIVE.doc 43 KB DOC (Word document) 2012-12-18

F._VIZITE_ZYRTARE.doc 35 KB DOC (Word document) 2012-12-18