Ambasada Republike Češke u Prištini

česky  english  shqip  srpski 

Napredna pretraga

Vize za državljane Republike Kosovo

Ambasada Republike Češke u Prištini ne izdaje vize.

Zahtev za podnošnje viza treba predati u konzularnom odeljenu Republike Češke u Skoplje.

Konzularno odeljenje Ambasade Republike Češke u Skoplje 

Ul. Kozle Br.20A

1000 Skoplje

Telefon: 00389/2/3081200, 00389/2/3081102
Fax: 00389/2/3081100
E-mail: Consulate_Skopje@mzv.cz
Radno vreme: Ponedjeljak– Petak 07.45 - 16.15
Primanje zahteva za izdavanja vize:

Ponedeljak – Sreda:  8.30 - 9.00 primanje zahteva putem VISAPOINT

                                  9.00 - 12.00  primanje zahteva za kratko ročne vize.

Četvrtak                     8.30 - 12.00 primanje zahteva putem  VISAPOINT

 

Važno: Podnošenje zahteva uz prethodno naručivanje termina poćinje od 13:00 do 16:00, putem telefona na broj:        + 389 23  081 200, + 389 23 081 102, lokal 34

 

 

„Opšti uslovi“ za lica sa Kosova koja se prijavljuju za kratkoročnu vizu zemlje u šengenskom prostoru

 

Podnosioci prijave sledeća dokumenta podnose pored dokumenata navedenih u spisku A-F

 

 

Za izdavanje vize, potrebno je podneti sledeća dokumenta:

·        Obrazac prijave za vizu, koji lice koje podnosi prijavu popunjava u celosti i potpisuje

·        Fotografija u boji veličine fotografije za pasoš, ne starija od šest meseci, koja je u skladu sa ICAO specifikacijama (http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Reports/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf)

·        Putna isprava sa najmanje dve prazne strane, čija valjanost ističe najmanje tri meseca posle kraja boravka (original + kopija)

·        Kopije ranijih viza (ako je izvodljivo)

·        Uplatnica takse za vizu. Za smanjenje ili oslobađanje od plaćanja takse za vizu, proveriti informacije iz individualnih zemalja u šengenskom prostoru.

·        Putno zdravstveno osiguranje koje pokriva celokupan period nameravanog boravka, koji važi u zemljama šengenskog prostora i koji pokriva sve troškove koji mogu nastati u vezi sa repatrijacijom iz medicinskih razloga, hitnim medicinskim lečenjem, hitnim bolničkim lečenjem ili smrću za vreme boravka; minimalni iznos polise mora biti 30,000 EUR. (Nosioci diplomatskih pasoša izuzeti su od uslova putničkog zdravstvenog osiguranja.)

Turizm

Privatna poseta

Poslovna poseta

Medicinsko lečenje

Kultura i sport

Zvanična poseta

Prilozi

A__TURIZM.doc 69 KB DOC (Word) 18.12.2012.

B__PRIVATNA__POSETA.doc 111 KB DOC (Word) 18.12.2012.

C__POSLOVNA_POSETA.doc 97 KB DOC (Word) 18.12.2012.

D__MEDICINSKO_LECENJE.doc 71 KB DOC (Word) 18.12.2012.

E__KULTURA_I_SPORT.doc 75 KB DOC (Word) 18.12.2012.

F__ZVANICNA_POSETA.doc 49 KB DOC (Word) 18.12.2012.