Velvyslanectví České republiky v Pchjongjangu

조선말  česky  english 

rozšířené vyhledávání

KULTURA, ŠKOLSTVÍ A VĚDA

Přehled o stavu spolupráce v oblasti kultury, školství a vědy mezi ČR a KLDR

ŠKOLSTVÍ

Spolupráce v oblasti školství mezi oběma zeměmi je upravena Programem spolupráce mezi MŠMT ČR a MŠ KLDR, podepsaným v prosinci 2008 a platným až do r. 2011.

V jeho rámci vláda České republiky každoročně poskytuje studentům z KLDR dvě stipendia k řádnému studiu na veřejných vysokých školách v České republice a čtyři stipendia k jazykovým stážím na Letní škole slovanských jazyků. Korejská strana se zavázala poskytovat každoročně čtyři krátkodobé jazykové kursy českým studentům. V r. 2009 korejská strana bohužel nabídku nepředala, probíhají nicméně jednání, jejichž cílem je dosáhnout včasného předávání nabídky korejské strany od r. 2010.

Zájemci o studium se mohou pro informace obracet na naše velvyslanectví, koreanistiku FF UK a závazné informace by rovněž mělo podávat velvyslanectví KLDR v Praze.

VĚDA

Spolupráce v oblasti vědy s KLDR je minimální, obě země se nicméně zavázaly podporovat případnou přímou spolupráci mezi vysokými školami. Mezi oběma zeměmi existuje systém výměny akademických pracovníků, kteří mohou realizovat výzkumné, studijní nebo přednáškové pobyty v délce až jednoho měsíce.

Zájemci o takový pobyt musí v dostatečném předstihu podat žádost o schválení stáže prostřednictvím MŠMT ČR, které prostřednictvím velvyslanectví požádá korejskou stranu o schválení. Žádost v českém a anglickém (případně korejském) jazyce musí mimo jiné obsahovat:

* výpis předchozích pobytů v KLDR

* životopis

* plán výzkumného pobytu

Jelikož se v praxi se ukázalo, že korejská strana neumožňuje realizaci pobytů během intenzivní zemědělské sezony ( červen / červenec), doporučuje se plánovat stáže na jiná období.

KULTURA

 

Intenzita kulturní výměny je přímo úměrná ideologickým a logistickým omezením, existujícím v KLDR. Zatímco kulturní výměna na komerční bázi mezi ČR a KLDR neexistuje vůbec, velvyslanectví každoročně seznamuje korejskou veřejnost s českou kulturou prostřednictvím výstav, filmových představení atp.