Velvyslanectví České republiky v Rabatu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Senegal - upozornění na riziko podvodných aktivit na internetu

Upozorňujeme české občany, že je třeba zvýšené opatrnosti při internetové (emailové) komunikaci s osobami, které se vydávají za senegalské státní příslušníky (případně uprchlíky žijící v Senegalu), a které za podezřelých okolností žádají z důvodu údajné nouze o pomoc ve formě zaslání finančních prostředků.

Upozorňujeme české občany, že je třeba zvýšené opatrnosti při internetové (emailové) komunikaci s osobami, které se vydávají za senegalské státní příslušníky (případně uprchlíky žijící v Senegalu), a které za podezřelých okolností žádají z důvodu údajné nouze o pomoc ve formě zaslání finančních prostředků. Za tuto „výpomoc" často slibují následnou bohatou odměnu ze svého účtu, který údajně zdědili.

Jediným účelem těchto praktik je vymámit z důvěřivých osob vysoké peněžní částky. Toto se děje vždy v několika fázích za pomoci argumentů typu „už je jen potřeba doplnit to či ono potvrzení a stačí zaplatit poplatek xxx EUR/USD" apod.

Upozorňujeme, že čeští občané, kteří se stali obětí podobné podvodné praktiky, mohou podat u českých soudních orgánů žalobu na neznámého pachatele. Nelze však zaručit pozitivní výsledek této procedury s ohledem na složitost případů a jejich mezinárodní rozměr.
Náš zastupitelský úřad zaregistroval několik případů s naprosto stejným "modus operandi". V jednom případě (v roce 2010) dokonce pachatelé z oběti postupně vylákali částku v celkové výši 880.000 Kč. Pachatele se však nepodařilo vypátrat.

Prvotní kontakt rovněž často pochází od osob, které se údajně nachází v uprchlických táborech v Dakaru. Existence uprchlických táborů v Dakaru je však velmi pochybná a zpravidla vůbec neexistují.

Podvodníci se snaží působit co nejdůvěryhodněji, a k tomu si napomáhají zasíláním naskenovaných kopií cestovních pasů (často diplomatických), úmrtních listů, bankovních výpisů apod. Netřeba dodávat, že se jedná o naprosto jednoznačný podvrh.

Na skenech např. „diplomatických pasů" je zřejmé, že některé údaje byly do skenu dopsány dodatečně. V případě „advokátů" navíc neexistuje jakýkoli důvod, proč by měl být advokát vůbec držitelem diplomatického pasu. Tyto diplomatické pasy navíc ani neodpovídají jakýmkoli existujícím vzorům takových pasů a jsou zcela smyšlené.


podvod_pas

Zasílané naskenované „úmrtní listy" jsou pouze jakýmsi nic neříkajícím potvrzením, vystaveným jménem neexistující nemocnice. Neobsahují zpravidla ani žádné osobní údaje zesnulého, a to dokonce ani přesné datum úmrtí. Neobsahují ani telefonický, faxový či jiný kontakt na nemocnici, pouze neexistující adresu. Především je však třeba si uvědomit, že úmrtní listy vystavují na celém světě pouze matriční úřady (či jiné k tomu oprávněné orgány spadající pod vnitro či justici), nikoli nemocnice.

podvod_umrtni_list
Pokud jde o "bankovní výpisy", tyto často obsahují gramatické chyby (ač byly údajně vystaveny např. britskou bankou), některé údaje jsou zjevně doplněny až po naskenování, a obsahují i zcela protichůdné informace (např. výpis k datu 15.07.2004 obsahuje transakce z roku 2005).

podvod_banka

Požadované částky za údajné notářské úkony jsou rovněž často vysoce nadhodnocené - např. 1 190 USD za ověření podpisu na plné moci, 650 USD za čestné prohlášení a 120 USD za jakési blíže nespecifikované notářské razítko, jsou částky zcela mimo senegalskou (či evropskou) praxi. Je to sto až tisícinásobně více, než odpovídá skutečnosti.

Požadavek "advokáta" na zaslání peněz prostřednictvím poloanonymní služby Western Union je rovněž vysoce nestandardní a jakékoli podobné transakce jsou hodny jedině maximální obezřetnosti. Skutečný a seriózní advokát většinou disponuje bankovním účtem, na který by bylo možno peníze poukázat bankovním převodem. Podvodníci však bankovní účty nevyužívají, neboť by následně bylo možno snadno identifikovat, kdo je příjemcem peněz pocházejích z této kriminální činnosti.

Závěrem proto doporučujeme ukončit (nejlépe vůbec nezačínat) jakoukoli komunikaci s osobami, které se Vás takto snaží podvést, a především nezasílat těmto osobám žádné finanční prostředky.