Velvyslanectví České republiky v Rabatu

Víza do České republiky

Podrobné informace k žádostem o vízum do ČR a Schengenského prostoru naleznete ve francouzské verzi našich webových stránek. Obecné informace v českém jazyce jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. V případě potřeby Vám rovněž rádi poskytneme veškeré potřebné informace telefonicky či emailem.


S ohledem na uzavřenou bilaterální dohodu zastupuje v agendě schengenských víz Českou republiku v Mauritánii Francie. Počínaje dnem 1.11.2010 je třeba žádosti o schengenské vízum, které mají za cíl pobyt v České republice, v Mauritánii podávat na Velvyslanectví Francouzské republiky v Nouakchottu.

Obdobně je od 1. 6. 2013 ČR v agendě schengenských víz v Senegalu zastupována Rakouskem. Žadatelé o schengenské vízum, kteří mají senegalské občanství či kteří mají trvalý pobyt nebo se oprávněně zdržují v Senegalu, mohou své žádosti podávat na Velvyslanectví Rakouska v Dakaru.

Rakousko zastupuje Českou republiku ve vízových otázkách v Senegalu

pas_razitka

Od 1. června 2013 zastupuje dle čl. 8 Vízového kodexu a příslušné vzájemné dohody Rakousko Českou republiku při udělování krátkodobých schengenských víz v Senegalu. více ►

Spuštění Vízového informačního systému (VIS)

vis

Dne 11. října 2011 došlo na Velvyslanectví ČR v Rabatu k oficiálnímu spuštění Vízového informačního systému (VIS). více ►

Informace o právu na přístup cizince do SIS

Každý jedinec má právo na přístup k informacím vedeným na jeho jméno v SISu. Pro výkon tohoto práva pro Českou republiku je příslušná Policie České republiky jakožto správce údajů. více ►

Poučení pro žadatele o udělení víza

Řízení o udělení schengenského krátkodobého víza je upraveno Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech, tzv. Vízovým kodexem. více ►