Velvyslanectví České republiky v Rabatu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podpora investic v Maroku

Přiblížení systému podpory investic v Marockém království.

Aktivní přístup marockého státu k (zejména zahraničním) investicím je prosazován teprve v posledních několika letech. Hlavním informačním, asistenčním i negociačním orgánem pro podporu investic je Marocká agentura pro rozvoj investic (Agence Marocaine de Développement des Investissements – AMDI - www.invest.gov.ma), která vznikla v roce 2008. V zemi také působí 16 regionálních investičních center zaměřených především na administrativní pomoc investorům.

Kromě administrativně-technické podpory nabízí marocký stát tři typy investičních pobídek: a) příspěvek státu na snížení investičních výdajů (např. na nákup pozemku,  infrastrukturní výdaje, vzdělání pracovní síly či výstavbu užitkových budov), b) osvobození či snížení celních poplatků (za materiál nutný k realizaci  investice), c) osvobození či snížení daňové zátěže (např. u daně z přidané hodnoty či daně z podnikání).

Výše uvedené investičně-podpůrné nástroje mají odlišně nastaveny parametry dostupnosti – některé jsou závislé na velikosti investice (např. více než 200 mil. MAD – tj. 18 mil. EUR), jiné jsou určené jen pro vybraná odvětví (např. výroba součástek pro automobilový průmysl) či pro konkrétní investiční lokality (málo rozvinuté regiony či naopak speciálně vymezené „zóny volného obchodu“ a novější „integrované průmyslové platformy“).

Marocké zóny volného obchodu (zones franches) jsou areály zaměřené na export zde produkovaného zboží či služeb, jež firmám kromě zázemí nabízí zejména bezcelní obchod se zbožím a službami a osvobození od daně z podnikání a přidané hodnoty na obchodované zboží. V současnosti je v Maroku vymezeno 8 těchto proexportních areálů, přičemž nejprogresivnějším je tzv. Tanger Free Zone (TFZ) u tangerského letiště, zřízený již v roce 1999. Ke konci roku 2010 v zóně působilo na 570 firem z oblasti informatiky, automobilového průmyslu, aeronautiky či textilního průmyslu (z toho 215 francouzských, 130 španělských a zbytek představovaly firmy marocké, japonské či americké). Atraktivita TFZ i přínos k rozvoji regionu byly dále podpořeny vybudováním moderního kontejnerového přístavu Tanger Med (ve vzdálenosti cca 65 km) a zejména otevřením automobilové továrny Renault (únor 2012) ve 30 km vzdálené zóně volného obchodu Melloussa.

Speciální podpora je věnována také podnikatelským subjektům působícím v rámci tzv. integrovaných průmyslových platforem (platformes industrielles intégrées), jež jsou vymezeny na základě marocké průmyslové strategie pro roky 2009 – 2015 v dobře logisticky dostupných oblastech. Investorům jsou kromě služeb one-stop-shop nabízeny již připravené podnikatelské prostory. Integrované platformy bývají rovněž specificky zaměřeny na jedno z marockých prioritních odvětví. V oblasti offshoringu telekomunikačních, IT i finančních služeb je již etablovanou platformou tzv. Casanearshore v Casablance. Tato marocká metropole disponuje také platformou zaměřenou na aeronautiku, jež se by se měla dále rozvíjet díky lokalizaci továrny kanadské firmy Bombardier Aéronautique. V Kenitře se na 350 ha aktivně rozvíjí tzv. Atlantic Free Zone, jež je zaměřena na automobilový průmysl - zejména produkci kabelů, skel či lisování plastů. Součástí této průmyslové platformy je i proexportní zóna volného obchodu, jež mj. nabízí pětileté osvobození od daně z podnikání a následně její snížení na 8,7 % (na rozdíl od běžných 30 %).  

Zdroj ilustračního obrázku: www.invest.gov.ma