Velvyslanectví České republiky v Rabatu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Potenciální oblasti dovozu z Maroka do ČR

Ze setkání zástupců Velvyslanectví ČR s marockými představiteli vyplývá, že i marocká strana má zájem na prohloubení vzájemných obchodních styků s ČR.

Ze setkání zástupců Velvyslanectví ČR s marockými představiteli vyplývá, že i marocká strana má zájem na prohloubení vzájemných obchodních styků s ČR. Vzhledem k negativní obchodní bilanci Maroka by však kromě vstupu českých firem do Maroka (ať už z hlediska dovozu zboží či investic v zemi) uvítali i zvětšení objemu svého exportu do ČR.

Ze základního srovnání objemu jednotlivých kategorií zboží marockého exportu do ČR a do EU v roce 2011 (viz sloupec C a F přiložené tabulky) vyplývá, že význam marockého dovozu do ČR je u všech typů zboží nižší než význam marockého dovozu do EU a leží zde tedy značný potenciál jeho navýšení. Nejsilnější složkou marockého vývozu do EU je průmyslové spotřební zboží, které představuje 30,4 % celkového marockého exportu do EU. V celkovém dovozu průmyslového spotřebního zboží do EU představuje marocké průmyslové spotřební zboží 1,2 %, zatímco v případě ČR je jeho podíl pouze 0,14 %. Druhou nejsilnější komoditou marockého vývozu do EU (23,3 %) jsou stroje a dopravní prostředky, které se podílejí 0,5 % na celkovém dovozu tohoto typu zboží do EU, zatímco v ČR je tento podíl pouze 0,02%. Výrazné rozdíly mezi EU a ČR ve významu dovozu marockého zboží byly také identifikovány v kategorii surovin a živočišných a rostlinných olejů. Lze tedy usuzovat, že v těchto segmentech má marocké zboží v rámci EU silnější pozici než v ČR. Pro marocké firmy zde tak leží potenciál možného rozvoje jejich vývozu do ČR.

Zajímavý úhel pohledu nabízí také srovnání zboží zahraničního obchodu, které je v ČR poptáváno (dováženo), se strukturou současného marockého dovozu do ČR. Česká ekonomika poptává především elektrická zařízení a spotřebiče (9,5 % celkového dovezeného zboží do ČR – např. procesory, řídící jednotky, polovodiče, sestavy zapalování). Marocké firmy již některé typy tohoto zboží úspěšně dodávají na český trh (3. nejvýznamnější položka marockého exportu do ČR), a tak vzhledem k existující poptávce lze u elektrických zařízení a spotřebičů najít velký potenciál pro rozvoj marockého exportu. Další komoditou, která je již z Maroka do ČR dovážena a která má zřejmě potenciál pro navýšení, jsou kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat, po nichž je na českém trhu velká poptávka. Aktuální proexportní příležitosti pro marocké firmy se nalézají také v oblasti dílů a příslušenství pro silniční vozidla, dále pak strojů a zařízení k výrobě energie.  

přílohy

Tabulka 46 KB DOC (Word dokument) 31.8.2012