Velvyslanectví České republiky v Rabatu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Historicky první přímá volba prezidenta republiky na Velvyslanectví ČR v Rabatu

(Archivní článek, platnost skončena 12.10.2013.)

Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 se na Velvyslanectví ČR v Rabatu uskuteční první kolo přímé volby prezidenta České republiky. Občané ČR, kteří chtějí ve volbě hlasovat, musí zastupitelský úřad nejpozději dne 2. 12. 2012 požádat o zapsání na seznam voličů, či v den volby předložit voličský průkaz.

Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 se na Velvyslanectví ČR v Rabatu uskuteční první kolo přímé volby prezidenta České republiky. Občané ČR, kteří chtějí ve volbě hlasovat, musí zastupitelský úřad nejpozději dne 2. 12. 2012 požádat o zapsání na seznam voličů, či v den volby předložit voličský průkaz. V den hlasování je nutné se prokázat platným cestovním pasem ČR nebo platným občanským průkazem.

Případné druhé kolo volby se uskuteční ve dnech 25. a 26. ledna 2013 opět v prostorách Velvyslanectví ČR v Rabatu (viz příloha níže).

Občané ČR, kteří dlouhodobě pobývají mimo území České republiky, mohou nejpozději 2. prosince 2012 písemně požádat Velvyslanectví ČR v Rabatu o zapsání na seznam voličů. K žádosti je nutné přiložit doklady prokazující totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v Maroku, Mauretánii či Senegalu. Pro zapsání na seznam voličů doporučujeme sjednat osobní schůzku na Velvyslanectví ČR v Rabatu s dostatečným předstihem. Podepsanou žádost je možné zaslat i poštou – v tomto případě však musí obsahovat úředně ověřené kopie dokladů. Pro samotnou žádost není předepsán žádný formulář.

Pro občany ČR, kteří se budou v Maroku v době volby zdržovat krátkodobě, je vhodnější požádat obecní úřad v místě trvalého pobytu v ČR o vystavení tzv. voličského průkazu, po jehož předložení jim bude umožněno hlasování na Velvyslanectví ČR v Rabatu. Žádost o vydání voličského průkazu je možné podat na obecním úřadu nejpozději 4. ledna 2013 (pro druhé kolo volby pak 18. ledna 2013).

Bližší informace o možnostech volit prezidenta České republiky v zahraničí je možné získat na stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-volit-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-v-roce-2013-v-zahranici.aspx či Ministerstva zahraničních věcí: http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/volba_prezidenta_ceske_republiky_2013_v.html

přílohy

Oznámení o volbách 37 KB DOC (Word dokument) 4.1.2013