SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Češi koordinují významný projekt v oblasti zdraví

Kdy: 07.06.2011, Kde: Brusel

Stálé zastoupení hostilo konferenci o programu EECAlink. Otevřela ji velvyslankyně Vicenová.

Projekt EECAlink, který vznikl za českého předsednictví EU a jehož cílem je pomoci mezinárodní spolupráci v oblasti zdravotního výzkumu, vstupuje do další fáze. Dosavadní výsledky a budoucí vývoj vyhodnotila konference, která se v úterý 7. června 2011 sešla na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu.

Konferenci, která proběhla za koordinace české styčné kanceláře pro výzkum CZELO, zahájila velvyslankyně ČR při EU Milena Vicenová. „Je nesmírně důležité rozvíjet mezinárodní spolupráci ve zdravotním výzkumu mezi EU a zeměmi východní Evropy a střední Asie,“ uvedla velvyslankyně. „Příležitosti pro spolupráci jsou velmi široké a měli bychom jich lépe využívat,“ dodala.

Projekt EECAlink je financován ze 7. rámcového programu pro výzkum a spojuje 17 partnerů z 12 zemí. Jeho cílem je napomoci mezinárodní spolupráci mezi zeměmi EU, východoevropskými a středoasijskými zeměmi v oblasti zdravotního výzkumu.

Projekt byl odstartován v červnu 2009 během českého předsednictví v Radě EU a je konkrétním odrazem spolupráce v rámci Východního partnerství. Jeho cílem je překlenout současné mezery a vyhnout se duplicitě ve financování zdravotního výzkumu z národních a evropských prostředků a formulovat doporučení o společných prioritách. 

Koordinační roli v tomto projektu má 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, která tak dokazuje úspěšnost českého výzkumu na mezinárodním poli.

Konference na Stálém zastoupení zhodnotila dosavadní výsledky projektu EECAlink,  představila společné priority výzkumu zapojených zemí v oblasti zdraví a nastínila další otázky a oblasti budoucí spolupráce.

Zástupce Arménie např. zdůraznil, že z provedených studií vyplývá, že kardiovaskulární nemoci, rakovina, cukrovka a infekční nemoci se řadí mezi přední problémové choroby, kterým je dána i přednost ve výzkumu v zemích EECA. Naopak se zanedbává především studie zdravotní péče nejen matek a dětí, ale i pacientů, jež trpí problémy zapříčiněnými působením ve stresovém prostředí a dále pak produkce léků z místních bylin a surovin.

Zástupce Evropské komise ocenil tento projekt a uvedl, že  od roku 2013 se Evropská komise zaměří na rozvoj veřejného a soukromého partnerství a na šíření a použití výsledků výzkumu mezi EU, východní Evropou a střední Asií.

Další informace: