SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seminář na Stálém zastoupení rozebere financování podniků

Kdy: 26.04.2012 09:00 - 11:00, Kde: Rue Caroly 15, 1050 Ixelles

Debata se zaměří na nové finanční nástroje EU, jež mají podpořit hlavně malé a střední podniky.

Jak zajistit, aby malé a střední podniky měly v EU přístup k financování? Jak pro tento účel nastavit finanční nástroje v příštím sedmiletém rozpočtu Unie? A jak sladit navržené programy pro vědu a inovace Horizont 2020 a pro konkurenceschopnost podniků COSME? To jsou hlavní otázky, na které bude 26. dubna 2012 hledat odpovědi seminář na Stálém zastoupení ČR při EU (Rue Caroly 15, 1050 Ixelles).

Debatu o finančních nástrojích, které by měly být k dispozici malým a středním podnikům v rámci víceletého finančního rámce pro období 2014 – 2020, organizují spolu se Stálým zastoupením i CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU a CZELO - Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj.

Seminář otevře zástupce stálé představitelky ČR při EU, velvyslanec Jakub Dürr, a vystoupí na něm zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a předních podnikatelských asociací.

Cílem diskuse je přednést a konfrontovat pohled zákonodárců i potenciálních adresátů na finanční nástroje a tím přispět k formulaci takových opatření, která budou mít skutečný reálný přínos. Bez odstranění vážné situace v oblasti přístupu k financování ze strany malých a středních podniků totiž nebude možné zvýšit růst hospodářství EU. Navržení neúčinných opatření by stávající situaci nezlepšilo.  

Středem pozornosti plánovaného semináře mají být nové finanční nástroje navržené v rámci programu Horizont 2020 a Programu pro konkurenceschopnost podniků a malé a střední podniky (COSME). Oba tyto programu jsou zaměřené na podporu odlišných subjektů i oblastí, nicméně ve společné kombinaci dokáží pomoci podnikům od jejich počáteční fáze po transfery zavedených podniků, od mikropodniků po velké inovativní firmy. Forma finančních nástrojů je v obou programech stejná – půjde o kapitálovou podporu a o záruky. Navržené celkové částky se v tuto chvíli pohybují přibližně kolem 1,4 miliardy eur v případě COSME a 3,8 miliardy eur v případě Horizontu 2020. Současně je třeba si uvědomit, že uvedené finanční nástroje mohou být na národní úrovni doplněny financováním z kohezních fondů.

Seminář je načasován do období, kdy budou vrcholit vyjednávání v pracovních orgánech Rady. Dánské předsednictví zamýšlí dosáhnout u výše uvedených návrhů programů koncem května částečného obecného přístupu. Jinými slovy, koncem května by mělo být dosaženo dohody členských států o konkrétní podobě programů s tím, že konečné schválení včetně alokovaných částek proběhne později v návaznosti na jednání v dalších oblastech.

Další informace:

 

přílohy

Seminář k financování SMEs 26. 4. 2012 - pozvánka 457 KB PDF (Acrobat dokument) 4.4.2012