SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seminář se zaměřil na příležitosti v energetických projektech mimo EU

Kdy: 24.11.2011, Kde: Brusel

V Bruselu proběhl další seminář k zapojení podnikatelů do unijních projektů ve třetích zemích.

Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 se v hotelu Crowne Plaza v Bruselu uskutečnil další Sektorový seminář určený pro zájemce o unijní projekty vnější spolupráce ve třetích zemích, do kterých se stále více zapojují i české subjekty.

Tentokrát byl zaměřený na sektor energetiky včetně obnovitelných zdrojů energie. Akce se zúčastnilo zhruba 100 účastníků ze zemí EU, zejména konzultačních firem, včetně zástupců podnikatelské a nevládní sféry z ČR.

Seminář, který v pravidelných půlročních intervalech organizují Stálá zastoupení členských států při EU spolu s podnikatelskými reprezentacemi v Bruselu, byl tradičně zahájen technickým exkursem do procesních pravidel platných pro účast v tendrech EU (tzv. PRAG). Stručně a s důrazem na praktické tipy přednesl svou prezentaci k PRAG zástupce konzultační společnosti Ramboll Management.

Následovalo formální zahájení ze strany Evropské komise (Marcus Cornaro, vrchní ředitel Sekce F Sousedství DG DEVCO). V úvodní prezentaci o programech vnější spolupráce EU v sektoru energetiky byl důraz kladen zejména na ACP-EU Energy Facility (J. P. Joulia, vedoucí sekce C5 Energetika, DG DEVCO). Další prezentace byly zaměřeny na využití tzv. blending mechanismů, tj. propojení grantů z rozpočtu EU s půjčkami multilaterálních a bilaterálních evropských finančních rozvojových institucí, příp. též s příspěvky dalších dárců, a to v rámci investičních nástrojů pro sousedství (NIF), Latinskou Ameriku (LAIF), střední Asii (IFCA), Asii (AIF) a Infrastrukturního fondu EU-Afrika. Speciální pozornost byla také věnována regionálnímu programu INOGATE.

Následovaly dvě případové studie - od zástupce EIB a konzultační firmy Kommunalkredit Public Consulting (zkušenosti ze Srbska - projekty v rámci předvstupního nástroje IPA). Diskuze byla vedena zejména k tématu tzv. klíčových expertů projektů EU a vysokých požadavků, které jsou na něj ze strany Evropské komise kladeny (zejména počet let požadované praxe atd.).

Účastníci semináře ocenili zejména prakticky zaměřené prezentace konzultačních společností a zástupce EIB. Za největší přínos označovali jednoznačně možnost setkání se zástupci firem z ostatních členských států EU a v některých případech dosažení předběžné dohody o budoucí spolupráci a možné společné účasti v tendrech.

Další informace:

 

Podrobnější informace k problematice projektů vnější spolupráce EU naleznete na webových stránkách Stálého zastoupení „EU pro podnikatele“.

Foto: EK

přílohy

Programme Sectorseminar November 2011 61 KB PDF (Acrobat dokument) 19.1.2012

Guidelines on Participation in EU External Aid... 362 KB PDF (Acrobat dokument) 19.1.2012

Financing instruments_Ewerbeck 517 KB PDF (Acrobat dokument) 19.1.2012

EIB_Case Study_Cape Verde 387 KB PDF (Acrobat dokument) 19.1.2012

Best Practice_Kommunalkredit Consulting_Oberleitner 400 KB PDF (Acrobat dokument) 19.1.2012

Overview Energy projects_Joulia 1 MB PDF (Acrobat dokument) 19.1.2012

Presentation INOGATE_Rave 284 KB PDF (Acrobat dokument) 19.1.2012