SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seminář rozebral budoucnost jednotného trhu

Kdy: 16.03.2011, Kde: Brusel

Na Stálém zastoupení se debatovalo o možnostech a podmínkách rozvoje vnitřního trhu EU.

Jaká opatření by měla být přijata, aby co nejrychleji došlo k zefektivnění jednotného trhu? Jak jednotný trh posílit? Jaké jsou jeho možnosti? To jsou  jen některé z otázek, na které se zaměřil seminář věnovaný budoucnosti vnitřního trhu EU ve středu 16. března 2011. Akce se konala na půdě Stálého zastoupení ČR při EU, které seminář spoluorganizovalo s CEBRE - českou podnikatelskou reprezentací při EU.

Téma semináře se odvíjelo od Aktu o jednotném trhu (Towards a Single Market Act – for a highly competitive social market ekonomy), který vydala Evropská komise v říjnu 2010. Akt obsahuje na 50 návrhů na posílení vnitřního unijního trhu i na odstranění jeho dosavadních bariér. Do konce února probíhala veřejná konzultace, ve které se sešlo na 850 odpovědí. Evropská komise je nyní musí zpracovat a do poloviny dubna navrhnout druhé Sdělení, které bude obsahovat prioritní legislativní iniciativy. Navrhované změny by poté měly být přijaty do konce roku 2012.

Slova se ujalo postupně pět řečníků. Z českých zástupců hovořili na semináři Věra Knoblochová, vedoucí oddělní pro vnitřní trh Stálého zastoupení ČR při EU, a Ivan Voleš, který zastupoval Evropský hospodářský a sociální výbor. „Mnoho členských států se domnívá, že hlavním cílem jednotného trhu by měl být hospodářský růst a tvorba pracovních míst,” vyjádřila se Knoblochová. Dále také zdůraznila stále rostoucí význam internetového obchodování, které v současné době představuje velký potenciál pro jednotný trh.

Voleš představil stanoviska výboru k Aktu o jednotnému trhu. Za hlavní cíl vnitřního trhu považuje výbor umožnit všem zúčastněným stranám plné využití jeho výhod. Priority výboru mimo jiné zahrnují Listinu základních práv, služby, maloobchodní finanční služby, služby veřejného zájmu, udržitelný rozvoj, veřejné zakázky, sociální ekonomiku, energetickou účinnost, konkurenceschopnost a vnější dimenzi.

Na semináři se dále diskutovalo o hledání správné rovnováhy mezi zájmy obchodníků, spotřebitelů a občanů, možnostech lepšího provádění evropské legislativy a o nutnosti vytvoření přívětivějšího obchodního prostředí pro malé a střední podniky.

Další informace: