SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stálé zastoupení hostilo konferenci evropských univerzit

Kdy: 18.09.2012, Kde: Brusel

Evropská asociace univerzit prezentovala na Stálém zastoupení ČR při EU výsledky zásadního projektu, který se zaměřuje na uplatnění absolventů v praxi.

Jak zlepšovat studijní podmínky a zvyšovat kvalitu studijních programů na univerzitách, aby jejich absolventi našli snáze uplatnění na pracovním trhu? Na to se zaměřuje řada aktivit, které po dva roky zkoumal mezinárodní projekt TRACKIT. Jeho výsledky ve formě závěrečné zprávy autoři prezentovali 18. září 2012 na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu.

Zpráva poskytuje přehled aktivit v oblasti sledování vývoje studentů během jejich studia na vysoké škole a uplatnitelnosti absolventů vysokých škol v Evropě. Cílem bylo podat aktuální informace o důvodech, metodách a využití procesu sledování studentů a absolventů vysokých škol.

Zpráva se zaměřuje zejména na proces sledování prováděný vysokoškolskými institucemi a využití jeho výsledků ke zlepšování studijních podmínek a modernizaci a zvyšování kvality studijních programů tak, aby odpovídaly potřebám pracovního trhu a napomáhaly lepší uplatnitelnosti absolventů. Zpráva rovněž obsahuje sérii doporučení určených vysokoškolským institucím, jež se týkají dalšího rozvoje procesu sledování studentů a absolventů vysokých škol.

Hlavním řešitelem projektu byla Evropská asociace univerzit, která spolupracovala s řadou partnerských evropských vysokoškolských institucí. Projekt trval od října 2010 do září 2012 a byl podpořen z Programu EU pro celoživotní učení.

Zpráva obsahuje rovněž stručný přehled hlavních aktivit prováděných evropskými státy a zaměřených na sledování studentů a absolventů vysokých škol. V České republice je prováděno sledování studentů a absolventů vysokých škol jak samotnými vysokoškolskými institucemi, tak Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na celorepublikové úrovni.

MŠMT sbírá takové údaje v rámci Sdruženého studentského informačního registru, který byl zaveden v souladu se zákonem o vysokých školách a do kterého plynou záznamy o studentech ze všech vysokých škol v České republice. Databázi využívají zejména orgány státní správy pro rozpočtové a statistické účely.

Přehledy vypovídající o situaci týkající se přechodu absolventů vysokých škol ze vzdělávání do zaměstnání a jejich uplatnění v zaměstnání jsou zpracovávány Střediskem vzdělávací politiky při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Středisko se již v minulosti účastnilo mezinárodních projektů zaměřených na sledování studentů a absolventů vysokých škol CHEERS, REFLEX a REFLEX 2010.