SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzkum má na Stálém zastoupení dveře dokořán

Kdy: 30.05.2012 - 31.05.2012, Kde: Brusel

Stálé zastoupení ČR při EU hostilo dvě akce, které představily české aktivity v oblasti vědy a výzkumu.

Podpora vědeckovýzkumným aktivitám není na Stálém zastoupení České republiky při EU jen prázdné heslo. Důkazem jsou i dvě akce, které Stálé zastoupení spolupořádalo v posledních dnech.

Ve středu 30. května 2012 zde slavila výročí svého založení Styčná kancelář na podporu výzkumu a vývoje v Bruselu – CZELO.

Sedmička byla pro tuto akci symbolickým číslem. Nejen, že šlo již o 7. výročí fungování CZELO, ale v sedmi minutových vystoupeních se zde přítomným  představilo sedm významných výzkumných projektů finančně podporovaných ze strukturálních fondů – šest velkých projektů center excelence financovaných z Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) – BIOCEV, ICT4INNOVATION, SUSEN, CZECHGLOBE, CPS, NTIS – a jeden projekt, který názorně předvedl možnost propojení strukturálních fondů a 7. rámcového programu EU pro výzkum - SYLICA.

Povědomí o aktivitách CZELO a kvalitu jejich práce odrážel počet přítomných hostů, který více než osmnáctkrát převýšil magické číslo večera sedm.

Následující den, ve čtvrtek 31. května, hostilo  Stálé zastoupení konferenci „Czech Contribution to Sustainable Bioeconomy“, opět pořádanou styčnou kanceláří CZELO, tentokrát ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR a Technologickým centrem AV ČR.

Konference reagovala na novou evropskou strategii v oblasti bioekonomiky, kterou Evropská komise zveřejnila letos v únoru. Směry, kterým by se toto významné odvětví mělo v budoucnu ubírat, a možný vklad České republiky k akčnímu plánu byly tématy dialogu mezi zástupci Evropské komise a experty z České republiky.