SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Nejvýznamnější Češi v institucích EU

STRÁNKA JE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNA

V institucích a orgánech Evropské unie působí v současné době stovky občanů České republiky. Někteří se prosadili i na vedoucí funkce:

 

Rada Evropské unie

Kabinet generálního tajemníka:

Marek Mora, Generální sekretariát Rady EU, vedoucí kanceláře generálního tajemníka

Po studiích na VŠE krátce působil v soukromém sektoru v ČR. Po té absolvoval postgraduální a doktorandská studia ekonomie v Saabrückenu a v Hamburku a učil na univerzitě v Lipsku.  V roce 2003 nastoupil do Evropské komise (DG Ecfin), než v září 2006 začal pracovat pro českou státní správu. Necelý rok byl náměstkem ministryně školství a následně strávil 2,5 roku na Úřadě vlády ČR – nejdřív jako náměstek vicepremiéra pro evropské záležitosti (respektive po pádu vlády v roce 2009 jako náměstek ministra), a po té jako poradce předsedy vlády. V roce 2010 byl jmenován vedoucím kanceláře generálního tajemníka Rady EU.

 

Ředitelé:

Petr Blížkovský (*1963), ředitel, Generální sekretariát Rady Evropské unie

Brněnský rodák působil v devadesátých letech na Ministerstvu zemědělství, kde byl později zástupcem ředitele kabinetu ministra. Později se na Ministerstvu zahraničních věcí zabýval přípravou vstupu České republiky do Evropské unie, působil na Stálém zastoupení ČR při EU. Od roku 2004 pracuje ve funkci ředitele pro ekonomickou a regionální politiku na Generálním sekretariátu Rady EU. Petr Blížkovský je spoluautorem knihy „Evropa: myšlenka získávající tvar“, která vyšla v roce 2006. Kniha zkoumá výroky evropských historických osobností od 13. století po vznik EU s cílem posílit mezinárodní spolupráci v Evropě.

Jiří Buriánek (*1956), ředitel, Generální sekretariát Rady Evropské unie

Pražský rodák, který po roce 1968 vyrůstal v Rakousku a Německu. Vystudoval evropské právo na Univerzitě v Pasově (PhD.) v oboru evropské a srovnávací právo. Svoji kariéru zahájil jako právník v roce 1989 v Deutsche Post v Mnichově. V roce 1993 byl vyslán jako národní expert do Evropské komise, kde se věnoval oblasti soutěže a liberalizace poštovních a telekomunikačních služeb. V letech 1995 až 2000 byl generálním tajemníkem Evropské asociace veřejných poštovních služeb. V letech 2001 až 2005 pracoval jako koordinátor pro rozšíření v bruselské centrále Generálního ředitelství pro společný výzkumný institut JRI při Evropské komisi se zaměřením na implementaci práva vědy a technologie v přistupujících zemích. V tomto období také dokončil studia v oboru informačních a komunikačních technologií (MBA). Od roku 2006 je ředitelem Generálního ředitelství rady pro průmyslovou inovaci, výzkum a energetickou politiku.

 

Vedoucí oddělení:

Petr Hrdlička (*1961), Generální sekretariát Rady Evropské unie

Po studiu na VŠE v Praze pracoval několik let v zahraničním obchodě. Poté dvanáct let působil v československé a později české diplomacii, např. v Praze, v Londýně a v Jakartě. Po založení vlastní konzultantské společnosti pracoval pro klienty v České republice, Británii, Rakousku a v Kanadě. Od roku 2005 vede oddělení konferencí na generálním sekretariátu Rady EU a je přímo zodpovědný za organizační zajištění veškerých jednání Rady včetně unijních summitů, a to v Bruselu i v jednotlivých členských zemích Evropské unie.

David Zelinger (*1967), Generální sekretariát Rady Evropské unie

Vede německé jazykové oddělení, které rovněž zajišťuje překlady pro Evropskou radu a zčásti pro Evropskou službu pro vnější činnost. V letech 2007-13 vedl české jazykové oddělení. Do Rady EU přešel z Evropského parlamentu, kde byl dva roky tiskovým atašé pro česká média. Předtím pracoval ve Vídni, Londýně a Bruselu jako novinář se zaměřením na mezinárodní politiku, mj. u BBC a ORF, kde pět let zastupoval šéfredaktora online-zpravodajství. Po studiu moderní filologie v Praze, Vídni a Amsterdamu zprvu učil jazyky a literaturu.

 

zpět na úvod

 

Evropský parlament

Vedoucí oddělení:

Libor Boháč, Evropský parlament, Generální sekretariát

Libor Boháč je vedoucím oddělení legislativního plánování a koordinace v Ředitelství pro legislativní akty Generálního sekretarátu Evropského parlementu.

Ivana Hlaváčová (*1968), Evropský parlament, vedoucí českého tlumočnického oddělení

Od května 2010 vede české tlumočnického oddělení v rámci DG INTE Evropského parlamentu. V roce 1992 absolvovala FF UK, Katedru překladatelství a tlumočnictví. Pracovala jako konferenční tlumočnice a překladatelka. V letech 2001-2003 působila také jako lektorka programu European Master in Conference Interpreting v Praze, od roku 2003 pracovala jako konferenční tlumočnice v Evropském parlamentu.

 

zpět na úvod

 

Evropská komise

Evropský komisař:

Štefan Füle (*1962), evropský komisař pro rozšiřování a Evropskou politiku sousedství

Do funkce komisaře nastoupil v únoru 2010. Bývalý český ministr pro evropské záležitosti (květen - listopad 2009) je v současné době nejvýznamnějším českým představitelem v institucích Evropské unie. Před nástupem do funkce ministra byl stálým představitelem ČR při NATO (2005-2009), velvyslancem ve Spojeném království (2003-2005) a velvyslancem v Litvě (1998-2001). Životopiskomisaře Štefana Füleho je k dispozici na jeho internetových stránkách. V kabinetu českého eurokomisaře pracuje několik Čechů.

 

Kabinety evropských komisařů:

Jana Katarina Lolić Šindelková (*1973), zástupkyně ředitele kabinetu komisaře Štefana Füleho(rozšiřování a sousedská politika)

Zástupkyně ředitele kabinetu komisaře Štefana Füleho od února 2010 se věnuje především politice rozšíření EU o oblast Západního Balkánu. V roce 2009 byla ředitelkou kabinetu Ministra pro evropské záležitosti ČR. Od roku 2002 působila na Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva zahraničních věcí ČR, v letech 2005 – 2008 byla zástupkyní velvyslance ČR v Srbsku. V letech 1999 - 2001 pracovala v Misi OBSE v Bosně a Hercegovině, předtím působila jako agenturní novinářka, překladatelka a tlumočnice. Promovala v oboru mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd University Karlovy v Praze v roce 1997.

Pavel Bouda, člen kabinetu komisaře Štefana Füleho(rozšiřování a sousedská politika)

Jiří Plecitý, člen kabinetu komisaře László Andora (zaměstnanost, sociální věci a začleňování)

 

Generální ředitelé, náměstci generálních ředitelů a ředitelé:

Ladislav Miko (*1961), zástupce generálního ředitele pro zdraví a spotřebitele, Evropská komise

Ladislav Miko je držitelem dvou doktorátů (obecná biologie a systematická biologie a ekologie) z Karlovy univerzity v Praze a působil deset let v Zoologickém ústavu Slovenské akademie věd, v devadesátých letech jako zástupce ředitele České inspekce životního prostředí. Výrazně se podílel na vytvoření chráněných oblastí v rámci evropského programu Natura 2000 a na nové koncepci národního parku Šumava. Před svým příchodem do Bruselu působil jako náměstek českého ministra životního prostředí. Od roku 2005 vedl ředitelství ochrany přírodních zdrojů na Generálním ředitelství pro životní prostředí, ochranu přírodních zdrojů a biodiverzitu Evropské komise. Od května 2009 byl sedm měsíců ministrem životného prostředí v úřednické vládě premiéra Jana Fischera. V prosinci 2010 byl jmenován náměstkem generálního ředitele pro zdraví a spotřebitele.

Eva Kružíková (*1953), ředitelka týmu právní služby Evropské komise pro vnitřní trh

Vystudovala Právnickou fakultu UK, kde se rovněž v roce 1997 habilitovala v oboru práva životního prostředí. Působila v ČSAV, Ústavu krajinné ekologie a v Ústavu státu a práva. Je jedním ze zakladatelů a tvůrců koncepce Ministerstva životního prostředí ČR (1990). Podílela se na tvorbě klíčových zákonů v oboru životního prostředí po roce 1990. Působila jako národní expert na Generálním ředitelství pro životní prostředí Evropské komise. Poté založila a vedla nevládní výzkumný institut Ústav pro ekopolitiku a zároveň vyučovala právo životního prostředí na Právnické fakultě a Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Před příchodem do Bruselu pracovala na Ministerstvu životního prostředí, nejdříve jako poradkyně ministra a poté jako ředitelka odboru legislativy. Kromě působení v ČR vedla samostatné výukové předměty zaměřené na politiku a právo životního prostředí EU v USA, na College of Law, Florida State University. Je členkou několika odborných mezinárodních organizací zabývajících se právem životního prostředí. Do Právní služby Komise nastoupila 2. 5. 2007.

 

Vedoucí oddělení:

Kamila Adámková (*1968), Evropská komise, Generální ředitelství pro překlady

Kamila Adámková je vedoucí oddělení CS.02 českého jazykového odboru Generálního ředitelství pro překlady.Vystudovala UP v Olomouci. Před svým příchodem na GŘ pro překlady v roce 2004 pracovala v soukromém sektoru.

Karel Barták, Evropská komise Brusel, Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu EAC

Karel Barták je vedoucím oddělení komunikace a valorizace na generálním ředitelství EAC. Doposud působil ve funkci vedoucího oddělení pro mládež ve stejném ředitelství. V Bruselu pracoval 11 let, do 15. července 2006 jako vedoucí bruselské pobočky ČTK. Před angažmá v Bruselu byl vedoucím pobočky ČTK v Paříži a Moskvě.

Pavel Bořkovec (*1973), Evropská komise, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

Na Evropském úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) vede oddělení pro komunikaci a je zároveň mluvčím úřadu. Vystudoval Středoevropskou universitu v Budapešti (Central European University) a Karlovu univerzitu v Praze. Před příchodem do Evropské komise pracoval v soukromém sektoru.

Vladimír Drábek (*1951), Evropská komise 

Po studiu mezinárodních vztahů pracoval v ústředních orgánech v Praze a na čs. velvyslanectví v Addis Abebě.  V českém jazykovém odboru generálního ředitelství pro překlad Evropské komise, kde v současnosti vede oddělení CS-01, působí od r. 2005. Jako samostatný překladatel  přeložil desítku odborných knih, učebnic a publikací.

Aleš Fiala (*1963), Evropská komise, Generální ředitelství pro informační společnost a média (DG INFSO)

Promoval na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské na Českém vysokém učení technickém v Praze. Od roku 1990 žije v zahraničí, kde vystudoval fyziku plazmatu na Université Paul Sabatier v Toulouse ve Francii a získal titul MBA na Erasmus Universiteit v Rotterdamu v Nizozemí. Pracoval postupně na Technische Universiteit Eindhoven (Nizozemí), Centre de Physique Atomique v Toulouse (Francie), University of California v Berkeley (USA), Unilever Research Laboratory (Nizozemí) a TNO (Nizozemí). Věnoval se převážně aplikovanému výzkumu a řízení projektů. Od září 2007 působí jako vedoucí oddělení budoucích a nových technologií Future and Emerging Technologies.

Jakub Cháb (*1963), Evropská komise, Generální ředitelství pro překlady, Lucemburk.

Jakub Cháb je od 1. 1. 2007 vedoucím oddělení 3 českého jazykového odboru Generálního ředitelství pro překlady. Vystudoval anglickou filologii na FF UK v Praze. V letech 1989-1995 žil trvale v Řecké republice, kde byl ředitelem vlastní jazykové školy. Po návratu do České republiky pracoval jako překladatel na volné noze, v roce 1996 znovu založil jazykovou školu a vedl ji až do konce roku 2006. V období 1997-2001 působil jako odborný asistent na Fakultě dopravní ČVUT v Praze.

Pavel Jirsa (*1959), Evropská komise Lucemburk, Generální ředitelství pro energetiku – vedoucí oddělení č. 4, Inspekce pro reaktory, sklady a další zařízení

Vystudoval Energeticko-fyzikální fakultu Moskevského energetického institutu v Moskvě. V roce 1984 se vrátil do České republiky, kde roku 1992 ukončil studium na Fakultě Jaderné a fyzikálně-inženýrské ČVUT a získal vědeckou hodnost kandidát věd v oboru stavba jaderných strojů a zařízení. Dvacet let působil v Ústavu jaderného výzkumu Řež a poté od roku 2004 do roku 2008 pracoval pro Evropskou komisi v italské Ispře na generálním ředitelství Spojených výzkumných ústavů v Ústavu pro ochranu a bezpečnost občanů.

Karolína Kottová (*1977), Evropská komise, Generální ředitelství pro tisk a komunikaci - tisková služba EK, vedoucí oddělení č. 2 (občané a rozpočet).

Libor Král (*1963), Evropská komise Lucemburk, Generální ředitelství pro informační společnost a média

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval v soukromém sektoru v oblasti informačních technologií, naposledy v Českém softwarovém centru skandinávské společnosti TietoEnator jako manažer pro kvalitu. Je vedoucím oddělení E1 – Interakce a rozhraní.

Michal Krejza, Evropská komise Brusel, Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu EAC

Michal Krejza je vedoucím oddělení pro sport. Narodil se v Praze, od roku 1968 vyrůstal v Nizozemí. Na univerzitě v Leidenu vystudoval práva a latinskou amerikanistiku. Po roce 1989 se vrátil do Prahy, kde dokončil doktorát práv na PF UK. Působil jako poradce pro evropské otázky v České národní radě (ČNR). Patří k prvním zaměstnancům Delegace Evropské komise v Praze, kde začal pracovat v roce 1992. Po dvouletém pobytu v ústředí v Bruselu se v roce 1995 vrátil na Delegaci EK do Prahy, kde vedl do roku 1999 předvstupní sekci. V letech 1999 až 2003 byl vedoucím politické sekce na Delegaci EK v Tallinnu (Estonsko). Od roku 2003 pracoval v Generálním ředitelství pro rozšíření Evropské komise, v oddělení pro západní Balkán.

Tomáš Kučírek (*1968), Evropská komise, Generální ředitelství pro daně a cla

Vystudoval VŠE v Praze, pracoval v celní správě jako náměstek generálního ředitele. Později působil na Stálém zastoupení ČR při EU. Od roku 2005 působí jako vedoucí oddělení B.4 TARIC, suspenze cla, celní kvóty a jejich řízení.

Radek Malý (*1969), Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Vystudoval VŠE v Praze (1992, obor ekonomika práce) a Oxfordskou univerzitu (1995, obor evropská politika). V následujících letech pracoval jako ekonom pro Citibank. Od roku 2005 působí jako vedoucí oddělení EMPL D.1, které se zabývá analýzou zaměstnanosti v Evropské unii a kandidátských zemích.

Jan Michal (* 1969 v Plzni), Evropská komise, Generální ředitelství pro tisk a komunikaci – vedoucí Zastoupení EK v Praze

Od srpna 2009 pracoval v Generálním sekretariátu EK jako poradce ředitele pro vztahy s Radou, kde se podílí na přípravě jednáni Rady EU a Coreperu 1 a 2 a má na starosti agendu akcí G8/G20. Do července 2009 pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, naposledy jako ředitel odboru OSN (2007-09 a 2002-03) a jako zástupce stálého představitele ČR v NATO a ZEU (2003-07). Předtím působil též jako diplomat v Nizozemsku a při OSN v New Yorku. Vystudoval mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK (1996) a ekonomii na VŠE v Praze (1992).

Petr Mooz, Evropská komise, Generální ředitelství pro rozpočet – poradce generálního ředitele.

Irena Moozová (*1963), Evropská komise, Generální ředitelství pro tisk a komunikaci

Irena Moozová pracovala do roku 2009 jako vedoucí Zastoupení Evropské komise v Praze. Promovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a na Diplomatické akademii v Madridu. Od roku 1991 pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí ČR také jako ředitelka odboru vnitřní administrativy. Od roku 1995 byla zástupkyní velvyslance ČR v Madridu, po návratu do České republiky pracovala v letech 1998 až 2000 jako zástupkyně ředitelky odboru lidských práv MZV. V letech 2000 až 2004 byla zástupkyní velvyslance ČR při OBSE ve Vídni a v roce 2002 pracovala jako koordinátorka v týmu pro přípravu summitu NATO. Do srpna 2006 byla stálou představitelkou České republiky při UNESCO v Paříži.

Aleš Musil (*1966), Evropská komise, Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž – vedoucí oddělení 5 – European Competition Network

Narozen v roce 1966 v Brně, absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a postgraduálního studia na College of Europe v Brugách (1994). Pracovní zkušenosti má z veřejné správy a soukromého sektoru. Působil jako poradce pro evropskou integraci u ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého (1995 až 1996). V soukromé sféře pracoval v právní kanceláři Linklaters, jako ředitel pražského zastoupení francouzské banky BNP Paribas a jako právník společnosti Microsoft.

Otto Pacholík, Evropská komise, Generální ředitelství pro překlady

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a překlady a tlumočením se profesionálně zabývá od roku 1993. Od roku 2004 pracuje na Generálním ředitelství Evropské komise pro překlady v Lucemburku, nejprve jako překladatel, poté jako vedoucí oddělení a od roku 2010 jako vedoucí českého překladatelského odboru.

Jan Pánek (*1969), Evropská komise, Generální ředitelství pro energetiku a dopravu

Studia zahájil na UK v Praze, promoval na The Johns Hopkins University – SAIS ve Washingtonu, D.C. V devadesátých letech působil v soukromém sektoru i v české státní správě, později jako diplomat na Velvyslanectví ČR v Japonsku a na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu. Od října 2005 pracuje jako vedoucí oddělení TREN C.3 – uhlí, ropa a sledování trhu.

Jiří Švarc (*1973), Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Na Generálním ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti vede oddělení zajišťující finanční toky prostředků Evropského sociálního fondu. Vystudoval Středoevropskou universitu v Budapešti (Central European University), obor mezinárodní vztahy. Před příchodem do Evropské komise pracoval na Ministerstvu financí a Ministerstvu průmyslu a obchodu v oblasti využívání fondů Evropské unie.

Josef Vitásek (*1958), Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele (SANCO) – Úřad pro veterinární záležitosti a potraviny (FVO), Grange, Irská republika

Josef Vitásek je držitelem dvou doktorátů (Všeobecné veterinární lékařství a Hygiena potravin a ekologie) na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, kde taktéž získal vědeckou hodnost Ph.D. v oboru veterinární epidemiologie. V letech 1998-2008 pracoval na Státní veterinární správě ČR (SVS ČR) ve funkci hlavního epizootologa. V této době se zapojil do přístupových jednání, které vedlo Ministerstvo zemědělství – SVS ČR s Evropskou unií v oblasti zdraví a ochrany zvířat proti týrání. Od roku 2004 působil jako delegát České republiky při OIE v Paříži (Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat). V září 2008 nastoupil jako inspektor na Úřad pro veterinární záležitosti a potraviny (FVO) v Grange. Do funkce vedoucího oddělení F5 – Výživa zvířat, kontroly při dovozu zvířat a živočišných produktů a residua cizorodých látek byl jmenován k 1.1.2010.

 

zpět na úvod

 

Soudní dvůr Evropské unie

Jiří Malenovský (*1950), soudce, Soudní dvůr EU, Lucemburk

Bývalý soudce ústavního soudu pochází z Kroměříže a vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně a na Karlově univerzitě v Praze. V roce 1990 se stal proděkanem Masarykovy univerzity v Brně, v roce 1992 pak ústavním soudcem ČSFR. V letech 1993–1998 působil jako stálý představitel ČR při Radě Evropy ve Štrasburku, do roku 2000 byl členem legislativní rady vlády. 4. 4. 2000 byl jmenován ústavním soudcem ČR, o rok později pak také profesorem mezinárodního práva veřejného. Mandát soudce Evropského soudního dvora v Lucemburku získal v květnu 2004.

Irena Pelikánová (*1949), soudkyně soudu prvního stupně, Soudní dvůr EU, Lucemburk

Doktorka práv, asistentka hospodářského práva (před rokem 1989), poté doktorka věd, profesorka obchodního práva (od roku 1993) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Členka prezídia Komise pro cenné papíry (1999–2002) a bývalá členka Legislativní rady české vlády (1998–2004).

 

zpět na úvod

 

Účetní dvůr

Jan Kinšt (*1965), člen Evropského účetního dvora, Lucemburk

Vystudoval VŠE v Praze, kde byl do roku 2004 členem vědecké rady. V devadesátých letech pracoval na Ministerstvu financí a podílel se na tvorbě státního rozpočtu. Úzce spolupracoval s Mezinárodním měnovým fondem a s organizací OECD. V roce 1999 nastoupil do Nejvyššího kontrolního úřadu ČR, kde zastával funkci ředitele odboru analýz. Zastupoval NKÚ v pracovní skupině Evropského účetního dvora, podílel se na programu SIGMA a na spolupráci expertů z kandidátských zemí pro auditní manuály. Pracoval také jako expert pro Světovou banku. V červenci 2003 byl jmenován členem Nejvyššího kontrolního úřadu. V květnu 2004 byl jmenován členem Evropského účetního dvora.

 

Vedoucí oddělení:

Martin Krejza (*1967), Evropský účetní dvůr, české překladatelské oddělení

Pochází z Brna, kde v roce 1992 na FF MU vystudoval český a anglický jazyk. Poté pracoval jako učitel a překladatel na volné noze a ve státním i soukromém sektoru. Od roku 2005 pracuje jako překladatel na Evropském účetním dvoře, kde od května 2009 vede české překladatelské oddělení.

 

zpět na úvod

 

Evropská služba pro vnější činnost

Velvyslanci EU

Jana Hybášková, velvyslankyně EU v Iráku

Robert Kopecký, velvyslanec EU v Guyaně s působností pro osm dalších zemí a teritorií regionu a pro Karibské společenství.

Vystudoval VŠE v Praze, obor ekonomika zahraničního obchodu (1993). Prakticky od studií pracoval na MZV ČR, m. j. jako II. velvyslanecký tajemník na Kubě, I. velvyslanecký tajemník v Mexiku, chargé d'affaires v Angole a velvyslanec v Uzbekistánu s působností také pro Tádžikistán a Turkmenistán. Mezi působením v Angole a Uzbekistánem vedl sekci předsedy vlády ČR pro obranu, bezpečnost a zahraniční politiku. Od listopadu 2011 je vedoucím Delegace Evropské unie v Guyaně s působností také pro Surinam, Trinidad a Tobago, Arubu, Bonaire, Curaçao, Sabu, Sint Eustatius, Sint Maarten a Karibské společenství - CARICOM.

 

Marek Skolil (* 1962), velvyslanec EU v Alzirsku

Vystudoval psychologii a teorii organizaci na univerzitach v Nanterre a Dauphine v Parizi (1985 a 1987) a nasledne pracoval jako redaktor parizskeho ctvrtletniku Svedectvi. V prosinci 1992 vstoupil do sluzeb ceske diplomacie, kde pusobil postupne ve funkcich reditele tiskoveho odboru, zastupce velvyslance CR v Parizi, velvyslance CR ve Vietnamu (1996-2000), reditele odboru vnejsich ekonomickych vztahu, velvyslance CR v Libanonu (2002-2005), generalniho konzula v Chicagu (2005-2010) a vrchniho reditele sekce vnejsich ekonomickych vztahu. Od 1. zari 2012 je velvyslancem/vedoucim Delegace Evropske unie v Alzirsku.

Tomáš Uličný (*1967), velvyslanec EU v Súdánu

Od ukončení studií v roce 1990 pracoval dlouhodobě v rámci struktur OSN ve Vídni, Ženevě a humanitární misi v Iráku. Po nástupu na MZV byl vyslán na Stálé zastoupení ČR při EU, kde se od roku 1999 věnoval problematice SZBP a CSDP. Po podepsání přístupové smlouvy se stal prvním vyslancem-představitelem ČR v Politickém a bezpečnostním výboru EU. Po návratu na MZV působil ve funkci ředitele Odboru koordinace a evropských institucí. V roce 2006 se stal velvyslancem ČR v Sýrii. Po úspěšném absolvování výběrového řízení nastoupil do funkce vedoucího Delegace EU v Súdánu od 1. 1. 2012.

 

Zástupci velvyslanců EU

Ivo Gombala, zástupce velvyslance EU pro Střední Ameriku a Panamu se sídlem v Nikaragui

Vystudoval VŠE v Praze, v roce 2003 tamtéž dokončil doktorandské studium (Ph.D.). Od studií pracoval v soukromé sféře, pro Baskickou regionální vládu, v letech 2000-2006 na MZV ČR, mj. na velvyslanectví v Německu a Bruselu (SZ ČR při EU), posléze jako výkonný ředitel a jednatel v poradenských a konzultačních firmách v ČR a Lucembursku. Od června 2010 je zástupcem velvyslance EU pro Střední Ameriku a Panamu se sídlem v Managui (Nikaragua).

Pavel Svítil, zástupce velvyslance EU v Indii

 

zpět na úvod

 

Evropský hospodářský a sociální výbor
a Výbor regionů

Vedoucí oddělení:

Markéta Franková (*1960), Společné překladatelské služby Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru

Doktorát filozofie získala na FF UK v Praze, kde na romanistice vystudovala obor španělština a portugalština. Během studia absolvovala půlroční stáže v Mexiku a v Portugalsku. Řadu let pak  přednášela na FF UK, vydala několik skript a současně se věnovala překladatelské činnosti. V letech 1993–96 žila v Mexiku a v Kostarice. V říjnu 2004 se stala první novodobou českou vedoucí oddělení.

 

zpět na úvod

 

Evropský statistický úřad (Eurostat)

Marie Bohatá (*1948), zástupkyně generálního ředitele Evropského statistického úřadu (Eurostat)

Bývalá předsedkyně Českého statistického úřadu působí od 1. prosince 2004 ve funkci zástupkyně generálního ředitele Eurostatu v Lucemburku. V rámci Eurostatu má na starosti komunikaci s národními statistickými úřady členských zemí EU a s mezinárodními institucemi (např. OSN, MMF, OECD).

 

Vedoucí oddělení:

Aleš Čapek (*1955), Eurostat, Lucemburk

Pochází z Bruntálu. Vystudoval VŠE v Praze, poté působil v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd. Od roku 1992 pracoval v České národní bance, působil na několika řídících postech, včetně pozice ředitele sekce měnové a sekce statistiky. Od roku 2003 zastupoval Českou republiku ve výborech Evropské centrální banky a Rady ministrů a byl také členem Výboru pro bankovní dohled ECB. Od devadesátých let se účastnil řady mezinárodních výzkumných projektů v oblasti ekonomie, působil na univerzitách v Oxfordu, v Cambridgi a na Harvardské univerzitě v USA. Od října 2005 působí jako vedoucí oddělení pro statistiku mezinárodního obchodu, metodologii a klasifikaci v Evropském statistickém úřadu v Lucemburku.

 

zpět na úvod

 

Evropská investiční banka

Jan Slíva (*1973)

Od roku 2010 pracuje v EIB v Lucemburku, kde vede kancelář viceprezidenta EIB zodpovědného za půjčky ČR, Německu, Rakousku, Východnímu partnerství, Rusku. Vystudoval anglistiku-amerikanistiku na FFUK v Praze a finance na Solvay Brussels School of Economics and Management v Bruselu. Pracoval jako redaktor BBC World Service v Londýně, poté 12 let v americké tiskové agentuře The Associated Press, mimo jiné jako vedoucí editor v newyorské centrále a zpravodaj při EU v Bruselu a Štrasburku. V letech 2008-2009 působil na Stálém zastoupení ČR při EU jako tiskový mluvčí českého předsednictví v Radě EU pro témata Coreperu II.

 

zpět na úvod

 

Vedoucí české sekce národních expertů 

Lucie Lekešová, Evropská komise, Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu EAC, oddělení politiky mládeže

Po maturitě na střední škole v USA vystudovala Teorii kultury na FF UK v Praze. Během vysokoškolských studií absolvovala zahraniční stáž v Bruselu, kde se věnovala médiím a vztahům s veřejností. Po ukončení studia obdržela stáž u Rady Evropy v Centru moderních jazyků v rakouském Grazu. Stáž absolvovala v roce 2007 i v Evropské komisi v kabinetu komisaře pro vzdělávání, kulturu a mládež Jána Figeľa. Spolupracovala s Britskou radou, Českým kulturním centrem v Bruselu a s Universitou Libre de Bruxelles. Doktorát filozofie získala v roce 2009 s tématem kulturní diversita ve sjednocené Evropě. Před příchodem do Evropské komise působila na Ministerstvu zahraničních věcí, i v době českého předsednictví, v odboru Evropských politik, kde se zaměřila na sociální politiku, zdravotnictví, výzkum a vývoj. V roce 2008 absolvovala kurz pro diplomaty na ENA v Paříži. Poté pracovala na Velvyslanectví ČR v Londýně v oblasti zahraniční bezpečností politiky.  Na Generálním ředitelství pro vzdělávání a kulturu se věnuje politice mládeže, kde je zodpovědná za vztahy s Radou EU a s předsednickými zeměmi. V září 2011 se stala vedoucí české sekce národních expertů. 

 

zpět na úvod