SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Erasmus pro mladé podnikatele

(Archivní článek, platnost skončena 06.12.2013.)

Jste začínající podnikatel? Pak jste vhodným kandidátem pro výměnný pobyt v rámci programu Erasmus pro mladé podnikatele.

Erasmus pro mladé podnikatele je program Evropské komise spuštěný v únoru 2009. Je určený pro začínající podnikatele, jimž pomáhá zorganizovat a financovat výměnný pobyt v délce jednoho až šesti měsíců u zkušeného podnikatele z jiného členského státu EU. Účelem finanční podpory začínajícím podnikatelům během výměny je přispět na úhradu jejich nákladů spojených s cestou a pobytem u hostitelského podniku. Výše podpory závisí především na tom, v jaké zemi bude výměnný pobyt probíhat.

Program funguje pomocí místních kontaktních míst (zprostředkovatelských organizací) odpovědných za podporu podnikání (např. hospodářské komory, podnikatelské svazy, apod.). Aby se tyto subjekty staly kontaktními místy, musí se přihlásit do výběrového řízení vyhlášeného Evropskou komisí. Jejich aktivity koordinuje na evropské úrovni Úřad pro podporu programu. V současnosti jsou bez kontaktních míst pouze Česká republika a Lucembursko. V těchto případech se mohou uchazeči obracet na kontaktní místa ze sousedních členských států (podnikatelé z ČR např. na kontaktní místa v SK, DE nebo PL).

Jak výměnný pobyt v praxi probíhá? Začínající podnikatel se musí obrátit na jedno z kontaktních míst v jeho zemi, které mu pomůže s veškerými administrativně technickými záležitostmi, jakož i s následným navázáním kontaktu s vhodným hostitelským podnikem v jiné zemi. Je mu nápomocen rovněž během samotné praxe.

Začínajícím podnikatelem se pro účely programu rozumí podnikatel, který neprovozuje svou činnost déle než tři roky. Může jím být také podnikatel ve stádiu zrodu, tzn. osoba pevně odhodlaná začít podnikat, která má již jasný a životaschopný obchodní plán. Hostitelským podnikem je zkušený podnik, v ideálním případě majitel mikropodniku nebo malého podniku.

Celý proces začíná registrací, kdy se jak začínající podnikatelé tak potenciální hostitelské podniky registrují u svých kontaktních míst. Ta se poté snaží vhodné kandidáty propojit. Jakmile se strany spojí a dohodnou na obsahu, tj. především na pracovním/učebním plánu, úkolech a odpovědnostech, výsledcích, finančních záležitostech a podobně, musí plánovanou výměnu schválit Evropská komise. Poté už nic nebrání výměnnému pobytu, na jehož konci začínající podnikatel vypracuje konečnou zprávu, v níž popíše svou práci a zkušenosti, které během praxe získal. Rovněž hostitelský podnik napíše své vyjádření o tom, čeho bylo podle jeho názoru dosaženo.

Reakce na program jsou převážně pozitivní, zejm. ze strany podnikatelů, kteří se výměnného pobytu zúčastnili. Praxe u podnikatele v jiné zemi umožňuje začínajícímu podnikateli získat potřebné zkušenosti v již zaběhnutých podnicích v jiných členských zemí EU. Hostitelský podnik může na oplátku od začínajícího podnikatele získat nové myšlenky a také příležitost navázat další obchodní kontakty. Přesto program naráží na řadu úskalí, jakými jsou např. nedostatečný marketing, který vede k tomu, že registrace jsou prováděny především ze strany uchazečů o stáž, zatímco nabídky hostitelských podniků výrazně zaostávají. Problémy se objevují i u kontaktních míst, která uvádějí, že na plnění úlohy zprostředkovatelů získávají pouze malé finanční prostředky.

Evropská komise usiluje o to, aby se z Erasmu pro mladé podnikatele stal permanentní program. Jedná se o nedílnou součást Aktu pro malé podniky a je plně v souladu s některými vlajkovými iniciativami, především „Mládí v pohybu“ a „Unie inovací“.

Užitečné odkazy: