SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Evropská chemická legislativa REACH projde revizí

ČR žádá posoudit dopady nařízení zvláště na malé a střední podniky.

REACH je legislativa Evropské unie týkající se chemických látek a jejich bezpečného používání. Termín REACH je akronymem názvu nařízení ES č. 1907/2006 (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances), které vstoupilo v platnost dne 1. června 2007.

Účelem REACH je zabezpečit ochranu lidského zdraví a životního prostředí prostřednictvím včasné identifikace nebezpečných vlastností chemických látek, a zároveň posílení konkurenceschopnosti a technologického rozvoje chemického průmyslu Evropské unie.

Základní povinností, která z REACH pro výrobce vyplývá, je především sběr informací o vlastnostech chemických látek a množství, ve kterém jsou používány. Tyto informace je třeba registrovat v centrální databázi, kterou spravuje Evropská chemická agentura (ECHA). Prokazatelně nebezpečné látky jsou pak v případě, existují-li jejich adekvátní náhrady, postupně vylučovány z používání.

Splnění povinností vyplývajících z REACH je rozloženo do jedenáctiletého období. Přestože od začátku implementace v roce 2007 uplynulo pouze 5 let, zahájila Evropská komise v loňském roce prověření REACH.

Podle pravidel stanovených legislativou prověří Evropská komise zejména přesahy REACH a další chemické legislativy (například nařízení o balení a klasifikaci chemických látek). Komise dále vyhodnotí funkčnost stávajícího systému podpory inovací  a prověří přiměřenost nákladů a administrativní zátěže pro jednotlivé podniky. Dle výsledku tohoto prověření pak Evropská komise připraví do června 2012 zprávu a případný legislativní návrh, který by nalezené nedostatky odstranil.

Česká republika věnuje prověření legislativy REACH zvýšenou pozornost, a proto společně se Slovenskem představila na jednání Rady pro konkurenceschopnost (dne 5. prosince 2011) a Rady pro životní prostředí (dne 19. prosince 2011) informační bod o připravované zprávě k naplňování legislativy REACH (REACH: zpráva a revize ve světle konkurenceschopnosti EU).

Informace České republiky se týkala příležitosti, kterou poskytuje nadcházející vyhodnocení naplňování chemické legislativy REACH, k posouzení dopadu této legislativy nejen na ochranu lidského zdraví a životního prostředí, ale také na posilování konkurenceschopnosti sektoru chemického průmyslu v EU (se specifickým zaměřením na malé a střední podniky).

Evropská komise v této souvislosti potvrdila, že se vedle prověření, zda je naplňován základní cíl legislativy REACH (ochrana lidského zdraví a životního prostředí, posilování konkurenceschopnosti sektoru chemického průmyslu jeho modernizací), zaměří na snižování administrativní zátěže i dalších souvisejících nákladů. O všech krocích, které budou v souvislosti s vyhodnocením REACH podniknuty, bude Evropská komise průběžně informovat nejen příslušné formace Rady EU (životní prostředí, konkurenceschopnost), ale také specificky ustavenou pracovní podskupinu k hodnocení REACH, zřízenou v rámci Enterprise policy group (EPG sub-group on REACH legislation), v níž mají všechny členské státy včetně České republiky své zástupce.  

Podrobné informace o REACH lze nalézt na stránkách Evropské komise: DG ENV, DG ENTR, či na stránkách Evropské chemické agentury.