SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak podpoří EU malé a střední podniky?

(Archivní článek, platnost skončena 28.04.2013.)

Seminář na Stálém zastoupení se 26. dubna 2012 zaměřil na finanční inženýrství v budoucích unijních programech.

Jak zajistit, aby malé a střední podniky měly v EU přístup k financování? Jak pro tento účel nastavit finanční nástroje v příštím finančním rámci Unie pro období 2014 – 2020? A jak sladit navržené programy pro vědu a inovace Horizont 2020 a pro konkurenceschopnost podniků COSME? To jsou hlavní otázky, na které se 26. dubna 2012 zaměřil odborný seminář na Stálém zastoupení ČR při EU. Debatu spolu se Stálým zastoupením organizovaly i CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU a CZELO - Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj.

Seminář zahájil zástupce stálé představitelky ČR při EU JakubDürr, který zdůraznil význam malých a středních podniků pro růst evropského hospodářství. Za klíčový problém označil nedostatečný přístup těchto podniků k financím. Zlepšení se očekává od finančních nástrojů navržených v novém víceletém finančním rámci, zejm. v programech Horizont 2020 a COSME.

Právě jim byla věnována diskuse. V ní vystoupil nejprve zástupce Evropské komise George Lemonidis z Generálního ředitelství pro podnikání a průmysl, který představil oba programy a vysvětlil jejich návaznost na programy existující. Poté se ujal slova rakouský europoslanec Paul Rübig (EPP). Programy označil za dobrý základ pro diskusi, nicméně vyjádřil politování nad tím, že částka navržená pro malé a střední podniky v diskutovaných finančních nástrojích proporčně neodpovídá jejich významu ani cílům, které jsou stanoveny ve Smlouvě o fungování EU (finanční nástroje v COSME jsou navrženy ve výši 1,436 miliardy eur a v Horizontu 2020 3,768 miliardy eur).

Rovněž zástupci podnikatelských asociací EUROCHAMBERS a BUSINESSEUROPE shodně konstatovali, že částky navržené pro finanční nástroje (zejm. v COSME) nejsou dostatečné. Současně však uvedli, že je třeba v maximální míře využít pákový efekt programů a přilákat soukromý kapitál.

Seminář vyvolal poměrně značný zájem, zúčastnilo se ho několik desítek účastníků. Ti se v diskusi zajímali mimo jiné o vazbu programů na kohezní politiku, ptali se na důvody malého, resp. různého zapojení zprostředkovatelů v jednotlivých členských státech, na to, zda programy opravdu přinesou malým a středním podnikům kýžený efekt. Z odpovědí vyplynulo, že vše bude záležet na tom, zda programy budou dostatečně transparentní a jednoduché a zda budou zajímavé z ekonomického hlediska pro soukromý kapitál, tedy zprostředkovatele.