SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje zřízení tzv. „Seed fondu“

(Archivní článek, platnost skončena 03.01.2013.)

Investice soukromého kapitálu do podniků v raných stádiích podnikání jsou v ČR prakticky nulové. Je proto nezbytné hledat způsoby k větší stimulaci soukromých investorů k takto zaměřeným transakcím. Ministerstvo průmyslu a obchodu za tím účelem hodlá zřídit společný fond státního a soukromého kapitálu, který by podporoval perspektivní projekty tuzemských firem, jejichž standardní financování je obtížné.  Pro tento takzvaný Seed Fond, zaměřený na vznik nových firem a rozvoj začínajících i rozvíjejících se inovačních a technologicky orientovaných firem realizujících výsledky výzkumu a vývoje, bylo vyčleněno 45,039 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato suma bude navýšena státním příspěvkem až na cca. 1,4 mld. Kč a spolu s povinnou účastí soukromých zdrojů může celková částka investovaná do výše uvedených cílů dosáhnout až cca. 2 mld. Kč.

Projekt Seed fondu vychází rovněž z předpokladu, že v programovém období 2014+ budou obdobné finanční nástroje s vysokou pravděpodobností částečně nahrazovat klasické dotace. Seed fond bude v tomto smyslu nástrojem finančního inženýrství, který bude poskytovat podporu revolvingovou (návratnou) formou, a to zejména prostřednictvím kapitálových vstupů do základního jmění firem, případně dalšími finančními nástroji (zejména zárukami a úvěry).

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.