SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Na rozvojové projekty v Latinské Americe lze získat podporu EU

Článek expertky Stálého zastoupení v magazínu týdeníku Profit „Český export“.

Evropská unie jako vůbec největší donor zahraniční pomoci ve třetích zemích, přispívá také nemalou částkou na realizaci rozvojových priorit zemí Latinské Ameriky. Z rozpočtu EU jsou projekty financovány prostřednictvím tzv. Development Cooperation Instrument, finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci, který pokrývá země Asie, Střední Asie, Latinské Ameriky, Středního východu a Jižní Afriky.

Převážná část zahraniční pomoci poskytovaná v zemích Latinské Ameriky je namířena na podporu sociální soudržnosti, posílení občanské společnosti, regionální integrace, rozvoje vzdělávacího systému. V těchto oblastech se nemalou měrou uplatňují evropské NGO nebo univerzity, řada projektů však nabízí podnikatelské příležitosti pro subjekty působící na příklad v oblasti enviromentu a změny klimatu, geologie, energetiky, dopravy nebo podpory malých a středních podniků.

Základními dokumenty, které v dlouhodobém horizontu vypovídají o prioritních oblastech v dané zemi či regionu jsou tzv. Country/Regional Strategy Papers. Na tyto dokumenty navazují tzv. Roční akční plány a tzv. Action fiches, kde jsou již definovány konkrétní parametry schválených projektů. Tyto dokumenty lze jednoduše nalézt na stránkách Evropské komise. Výběrová řízení, která jsou na základě těchto dokumentů  vyhlašována, jsou rovněž  zveřejňována na těchto webových stránkách, kde jsou k nalezení i informace o úspěšných uchazečích  z minulosti.

Strategické dokumenty jsou prozatím schváleny do roku 2013. O dalším strategickém směřování evropské pomoci a finanční perspektivě, tentokrát na období 2014 – 2020, se bude rozhodovat v následujících měsících.

Specifickým finančním mechanismem pro oblast Latinské Ameriky je Latin America Investment Facility (LAIF). Jeho podstatou je propojení různých finančních zdrojů a zefektivnění využití finančních prostředků, které mají za cíl podpořit investice do infrastrukturních projektů ve veřejném sektoru, zejména v oblastech energetiky, dopravy, životního prostředí a podpory soukromého sektoru. LAIF propojuje granty s půjčkami evropských finančních institucí, zejména Evropské investiční banky, a dalších rozvojových a investičních institucí na straně EU, zemí Latinské Ameriky aj.

Aktuální informace lze najít na stránkách Evropské služby pro vnější činnost a Evropské komise. Základní přehled je rovněž dostupný na portálu Businessinfo.cz.

Eva Semeráková,
Stálé zastoupení ČR při EU

 

Článek původně vyšel v magazínu týdeníku Profit „Český export“, číslo 11, únor 2011.