SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seminář na Stálém zastoupení rozebere financování podniků

(Archivní článek, platnost skončena 05.04.2013.)

Debata se 26. dubna 2012 zaměří na nové finanční nástroje EU, jež mají podpořit hlavně malé a střední podniky.

Jak zajistit, aby malé a střední podniky měly v EU přístup k financování? Jak pro tento účel nastavit finanční nástroje v příštím sedmiletém rozpočtu Unie? A jak sladit navržené programy pro vědu a inovace Horizont 2020 a pro konkurenceschopnost podniků COSME? To jsou hlavní otázky, na které bude 26. dubna 2012 hledat odpovědi seminář na Stálém zastoupení ČR při EU (Rue Caroly 15, 1050 Ixelles).

Debatu o finančních nástrojích, které by měly být k dispozici malým a středním podnikům v rámci víceletého finančního rámce pro období 2014 – 2020, organizují spolu se Stálým zastoupením i CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU a CZELO - Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj.

Seminář otevře zástupce stálé představitelky ČR při EU, velvyslanec Jakub Dürr, a vystoupí na něm zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a předních podnikatelských asociací.

Cílem diskuse je přednést a konfrontovat pohled zákonodárců i potenciálních adresátů na finanční nástroje a tím přispět k formulaci takových opatření, která budou mít skutečný reálný přínos. Bez odstranění vážné situace v oblasti přístupu k financování ze strany malých a středních podniků totiž nebude možné zvýšit růst hospodářství EU. Navržení neúčinných opatření by stávající situaci nezlepšilo.  

Středem pozornosti plánovaného semináře mají být nové finanční nástroje navržené v rámci programu Horizont 2020 a Programu pro konkurenceschopnost podniků a malé a střední podniky (COSME). Oba tyto programu jsou zaměřené na podporu odlišných subjektů i oblastí, nicméně ve společné kombinaci dokáží pomoci podnikům od jejich počáteční fáze po transfery zavedených podniků, od mikropodniků po velké inovativní firmy. Forma finančních nástrojů je v obou programech stejná – půjde o kapitálovou podporu a o záruky. Navržené celkové částky se v tuto chvíli pohybují přibližně kolem 1,4 miliardy eur v případě COSME a 3,8 miliardy eur v případě Horizontu 2020. Současně je třeba si uvědomit, že uvedené finanční nástroje mohou být na národní úrovni doplněny financováním z kohezních fondů.

Seminář je načasován do období, kdy budou vrcholit vyjednávání v pracovních orgánech Rady. Dánské předsednictví zamýšlí dosáhnout u výše uvedených návrhů programů koncem května částečného obecného přístupu. Jinými slovy, koncem května by mělo být dosaženo dohody členských států o konkrétní podobě programů s tím, že konečné schválení včetně alokovaných částek proběhne později v návaznosti na jednání v dalších oblastech.

Další informace:

 

přílohy

Seminář k financování SMEs 26. 4. 2012 - pozvánka 457 KB PDF (Acrobat dokument) 4.4.2012