SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seminář probral příležitosti v energetických projektech mimo EU

(Archivní článek, platnost skončena 02.12.2012.)

V Bruselu proběhl 24. listopadu 2011 další seminář k zapojení podnikatelů do unijních projektů ve třetích zemích.

Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 se v hotelu Crowne Plaza v Bruselu uskutečnil další Sektorový seminář určený pro zájemce o unijní projekty vnější spolupráce ve třetích zemích, do kterých se stále více zapojují i české subjekty.

Tentokrát byl zaměřený na sektor energetiky včetně obnovitelných zdrojů energie. Akce se zúčastnilo zhruba 100 účastníků ze zemí EU, zejména konzultačních firem, včetně zástupců podnikatelské a nevládní sféry z ČR.

Seminář, který v pravidelných půlročních intervalech organizují Stálá zastoupení členských států při EU spolu s podnikatelskými reprezentacemi v Bruselu, byl tradičně zahájen technickým exkursem do procesních pravidel platných pro účast v tendrech EU (tzv. PRAG). Stručně a s důrazem na praktické tipy přednesl svou prezentaci k PRAG zástupce konzultační společnosti Ramboll Management.

Následovalo formální zahájení ze strany Evropské komise (Marcus Cornaro, vrchní ředitel Sekce F Sousedství DG DEVCO). V úvodní prezentaci o programech vnější spolupráce EU v sektoru energetiky byl důraz kladen zejména na ACP-EU Energy Facility (J. P. Joulia, vedoucí sekce C5 Energetika, DG DEVCO). Další prezentace byly zaměřeny na využití tzv. blending mechanismů, tj. propojení grantů z rozpočtu EU s půjčkami multilaterálních a bilaterálních evropských finančních rozvojových institucí, příp. též s příspěvky dalších dárců, a to v rámci investičních nástrojů pro sousedství (NIF), Latinskou Ameriku (LAIF), střední Asii (IFCA), Asii (AIF) a Infrastrukturního fondu EU-Afrika. Speciální pozornost byla také věnována regionálnímu programu INOGATE.

Následovaly dvě případové studie - od zástupce EIB a konzultační firmy Kommunalkredit Public Consulting (zkušenosti ze Srbska - projekty v rámci předvstupního nástroje IPA). Diskuze byla vedena zejména k tématu tzv. klíčových expertů projektů EU a vysokých požadavků, které jsou na něj ze strany Evropské komise kladeny (zejména počet let požadované praxe atd.).

Účastníci semináře ocenili zejména prakticky zaměřené prezentace konzultačních společností a zástupce EIB. Za největší přínos označovali jednoznačně možnost setkání se zástupci firem z ostatních členských států EU a v některých případech dosažení předběžné dohody o budoucí spolupráci a možné společné účasti v tendrech.

Další informace:

 

Podrobnější informace k problematice projektů vnější spolupráce EU naleznete na webových stránkách Stálého zastoupení „EU pro podnikatele“.

přílohy

Programme Sectorseminar November 2011 61 KB PDF (Acrobat dokument) 19.1.2012

Guidelines on Participation in EU External Aid... 362 KB PDF (Acrobat dokument) 19.1.2012

Financing instruments_Ewerbeck 517 KB PDF (Acrobat dokument) 19.1.2012

EIB_Case Study_Cape Verde 387 KB PDF (Acrobat dokument) 19.1.2012

Best Practice_Kommunalkredit Consulting_Oberleitner 400 KB PDF (Acrobat dokument) 19.1.2012

Overview Energy projects_Joulia 1 MB PDF (Acrobat dokument) 19.1.2012

Presentation INOGATE_Rave 284 KB PDF (Acrobat dokument) 19.1.2012