SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Zapojení do projektů zahraniční spolupráce EU

Příležitosti pro podnikatele v unijních projektech ve třetích zemích

Programy zahraniční spolupráce financované z rozpočtu EU nebo z Evropského rozvojového fondu nabízejí řadu podnikatelských příležitostí pro společnosti se sídlem ve členských státech EU.

Programy jsou vymezeny zejména regionálně a zahrnují kandidátské země pro vstup do EU a potenciální kandidátské země, země sousedské politiky (země Východního partnerství a Středomoří), a dále Asii, Latinskou Ameriku a země ACP (Afriky, Karibiku a Tichomoří). Tomuto regionálnímu uspořádání odpovídá i struktura hlavních finančních nástrojů, které jsou k financování jednotlivých programů vytvořeny – IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) pro předvstupní země, ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument) pro země sousedské politiky, DCI (Development Cooperation Instrument) pro země Latinské Ameriky, Asie, JAR a EDF (European Development Fund) pro země ACP.

Vedle bilaterálních programů (EU – daná země), existují také sektorově zaměřené programy, které pokrývají více zemí daného regionu a za cíl mají rozvoj konkrétního odvětví (doprava, energetika, vodohospodářství atd.).

Kromě těchto (bilaterálních a regionálních) programů existují i globálně zaměřené programy, které se soustředí na řešení závažných problémů bez teritoriálního vymezení. Do této skupiny patří Program pro jadernou bezpečnost (INSC), Program pro bezpečnost a stabilitu (IfS) a Evropský program pro demokracii a lidská práva (EIDHR).

 

Důležité dokumenty

Právní a tzv. strategické dokumenty tvoří rámec spolupráce mezi EU a danou zemí, definují cíle a prioritní sektory spolupráce a poskytují základní představu o tom, jakým směrem se budou konkrétní projekty ubírat a jakým způsobem budou financovány.

 • Nařízení jsou právním základem každého programu.
 • Strategické dokumenty Country Strategy Papers  / Regional Strategy Papers definují priority každého programu na úrovní státu nebo regionu na období 5-7 let.
 • Tzv. víceleté indikativní finanční rámce National Indicative Plan / Multi-annual Indicative Planning Documents stanoví podrobnosti finančních alokací na období cca 3 roky.
 • Roční akční programy obsahují konkrétní opatření pro realizaci a financování programu - Action/Project Fiches
 • Na základě těchto dokumentů jsou připravovány konkrétní projekty a grantová schémata.
 • Národní programy, Víceleté indikativní dokumenty a Projektové fiše pro země Západního Balkánu a Turecko, tj. země, jež pokrývá finanční nástroj IPA.
 • Evropský rozvojový fond (EDF) je nástroj rozvojové spolupráce se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří (ACP). Není součástí společného rozpočtu EU, ale je tvořen zvláštními příspěvky členských států EU.  Určujícím právním základem je Dohoda z Cotonou (2000), která byla revidována v roce 2010.
 • Vztahy se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří (ACP) se kromě dohody z Cotonou řídí vnitřní dohodou k právě probíhajícímu Evropskému rozvojovému fondu (10. EDF). Vnitřní dohoda kromě jiného stanovuje jednotlivé soubory finančních prostředků 10. Evropského rozvojového fondu.
 • Důležité je také přesně znát pravidla implementace 10. EDF.
 • Pravidla týkající se všech finančních operací pro 10. Evropský rozvojový fond jsou obsahem finančního nařízení.

 

Jak postupovat při účasti ve výběrovém řízení?

Kompletní informace o chystaných a aktuálně vyhlášených výběrových řízeních a grantových výzvách, o procesních náležitostech při účasti v tendrech a při uzavírání smluv, způsobech financování projektů, metodách hodnocení a další naleznete na na stránkách Úřadu pro rozvoj a spolupráci EU EuropeAid.

 • Granty a kontrakty - aktuální grantové výzvy a výběrová řízení, přehled již realizovaných projektů, včetně informací o úspěšných realizátorech
 • Praktický průvodce procesní stránkou tendrů a výzev a náležitostmi při uzavírání smluv 

 

Tendrová řízení a většina výzev v rámci programů zahraniční pomoci EU jsou řízeny jednotlivými Delegacemi EU ve třetích zemích. Na přípravě programů se podílí jak místní instituce, tak členské státy prostřednictvím svých zastupitelských úřadů v místě realizace projektu.

 

Kde získat informace?

Sektorové semináře jsou jedinečnou příležitostí, jak získat informace o budoucích projektech v konkrétním podnikatelském oboru. Konají se dvakrát ročně v Bruselu a jsou určeny pro konzultační společnosti a podnikatele ze zemí EU, kteří mají zájem účastnit se projektů zahraniční spolupráce ve třetích zemích. Kromě řady prezentací odborníků z Evropské komise, nabízí seminář konzultace ohledně dalšího financování s experty z EIB nebo EBRD a zejména také příležitost seznámit se s ostatními účastníky a navázat spolupráci pro budoucí projekty.

Další zdroje informací:

Příručka MZV k programům a výběrovým řízením ve východní Evropě a jižním Středomoří, do kterých je možno se zapojit. Příručka popisuje, jak vznikají unijní projekty vnější spolupráce a jakými pravidly je třeba se řídit při účasti ve výběrových řízeních. Obsahuje i užitečné informace o tom, jak se na tendry a grantové výzvy EU nejlépe připravit, kterých chyb se vyvarovat a doporučení, na koho se v případě dotazů obrátit.

 

přílohy

Příručka MZV k programům a výběrovým řízením ve východní... 9 MB PDF (Acrobat dokument) 16.4.2013

Zahraniční pomoc EU - manuál pro firmy. 526 KB PDF (Acrobat dokument) 17.4.2012