SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Jak chránit své duševní vlastnictví

Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví v EU

Pro úspěšné podnikání je důležitý nejen hmotný majetek, ale také vlastnictví nehmotné povahy. Patří sem patenty, vynálezy, průmyslové vzory, ale také autorská práva a práva související. To vše lze, zjednodušeně řečeno, zahrnout pod pojem duševní vlastnictví. Duševní vlastnictví lze nejen užívat, ale také chránit. V prostředí znalostní ekonomiky je účinná ochrana duševního vlastnictví klíčovým nástrojem nejen k podpoře inovací a kreativity, ale také ke zvýšení zaměstnanosti a zlepšení konkurenceschopnosti podniků.

Základní informace:

Důležité odkazy: