SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Jak se bránit při porušení práva

Na koho se obrátit v případě porušení evropského práva

V případě porušení Vašich práv máte několik možností obrany. Uvedené informace by Vám mohly pomoci zvolit nejvhodnější nástroj pro zjednání nápravy.

 

SOLVIT

Jde o způsob neoficiálního řešení problémů, které mohou podnikatelům vzniknout nesprávnou aplikací evropského práva ze strany správních orgánů.

Nezbytnou součástí aktivního prosazování práv na vnitřním trhu je možnost obrátit se na rychlý a efektivní způsob nápravy v případě, že pravidla daná evropskou legislativou budou správními úřady nesprávně vykládána a aplikována. V těchto případech mají podnikatelé možnost obrátit na systém SOLVIT. Jde o neformální, zato však velice účinný systém (úspěšnost řešených případů dosahuje 90%). Kontaktovat můžete SOLVIT centrum v ČR, případně SOLVIT centra v ostatních členských státech.

 

Stížnost k Evropské komisi a řešení sporu před Evropským soudním dvorem

V případě, že neformální způsob řešení sporů nebude úspěšný, podnikatel má možnost podat stížnost k Evropské komisi na porušení evropského práva členským státem EU.

Ke zjištění skutkového či právního stavu, nalezení odpovědi na stížnost podnikatele může Evropská komise využít EU Pilot.V rámci tohoto projektu mezi sebou komunikují útvary Evropské komise a orgány 15 zúčastněných členských států prostřednictvím důvěrné on-line databáze. Členský stát má většinou lhůtu 10 týdnů na zaslání odpovědi na dotaz Evropské komise. Podnikatel je v takových případech informován Evropskou komisí nejen o použití tohoto způsobu komunikace, ale také o výsledné evaluaci jeho stížnosti učiněné Evropskou komisí na základě získaných informací.

Řešení sporu před Evropským soudním dvorem - informace o Soudním dvoru Evropské unie.

Pokud se podnikatel rozhodne řešit porušení svého práva soudní cestou, může mu být při vyhledávání příslušného soudu nebo správního orgánu nápomocen Evropský soudní atlas ve věcech občanských.

 

Stížnost u Evropského veřejného ochránce práv

V případě nesprávného úředního postupu ze strany orgánů a institucí EU máte možnost stěžovat si u evropského veřejného ochránce práv.

Podrobný popis řízení a lhůty jsou uvedeny ve sdělení Komise Evropskému parlamentu a veřejnému ochránci práv týkajícím se vztahů se stěžovatelem v oblasti porušení práva Společenství (KOM(2002)141 v konečném znění).