SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Budování evropských společenství (1960–1969) a první krize

V roce 1960 vznikl Evropský sociální fond na podporu zaměstnanosti. V roce 1961 nechaly úřady NDR postavit zeď okolo západního Berlína, aby zabránily svým občanům v útěcích na Západ. Rok na to Společenství přijalo pravidla pro společnou zemědělskou politiku. Evropa stále ještě pociťovala nedostatek potravin a společná zemědělská politika měla přispět k zajištění potravinové bezpečnosti. Dalším závažným argumentem pro vytvoření společné zemědělské politiky bylo zaostávání evropského zemědělství oproti zemědělství USA. V roce 1962 byl na podporu společné zemědělské politiky vytvořen speciální fond.

AgricultureSpolečenství v roce 1963 podepsalo svou první důležitou zahraniční dohodu o pomoci bývalým osmnácti evropským koloniím v Africe. O téměř padesát let později se unie stala největším poskytovatelem zahraniční pomoci na světě. Hlavní podmínkou evropské pomoci je respektování lidských práv ve státech, do kterých je ekonomická a humanitární pomoc směrována.

V roce 1968, kdy Československo obsadily okupační jednotky Varšavské smlouvy, šest zakládajících členů unie (Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko) zrušilo všechny vzájemné celní poplatky na zboží a umožnilo volný obchod mezi členskými státy. Zároveň šestka nastavila stejná dovozní cla na zboží ze třetích zemí a stala se tak celní unií. Byl to první velký milník na cestě k vytvoření největšího obchodního bloku na světě, který dnes Evropská unie představuje.

Kritickou oblastí se v šedesátých letech ukázala otázka pravomocí EHS, jeho rozpočtu a rozšiřování. Prezident de Gaulle vetoval přihlášku Spojeného království do Společenství, a to hned dvakrát (v roce 1963 a 1967), aby zachoval dominantní vliv Francie v Evropě. Z téhož důvodu Francie žádala, aby se rozhodnutí přijímala pouze jednomyslně, zatímco ostatní členské státy naléhaly na většinový princip. Francie rovněž požadovala zmenšení pravomocí Komise. Svoje požadavky, které narazily na odpor zbývajících pěti členů, nějakou dobu prosazovala dokonce bojkotem orgánů EHS. Francouzským požadavkům bylo nakonec vyhověno a role Komise jako nadnárodního prvku byla potlačena. Krize byla zažehnána až v roce 1969 po odstoupení de Gaulla z postu prezidenta. Byla otevřena jednání s prvními kandidáty na přistoupení. Nadcházející období mělo být ve znamení dokončení společného trhu a prohloubení integrace.

Internetové stránky

Předsedové Evropské komise

President Hallstein President Rey    
Walter Hallstein
(v úřadu 1958–1967),
německý křesťanský demokrat
Jean Rey
(v úřadu 1967–1970),
belgický liberální demokrat
   

Euromýty

„Rovné okurky?“

Na základě nařízení Evropské unie bude možné prodávat pouze takové okurky, které budou rovné a jejichž zakřivení bude maximálně 10 mm na 10 cm jejich délky, aby si lidé mohli lépe spočítat, kolik jich je v jedné bedně. Tato informace není pravdivá. Existují pravidla požadovaná obchodníky a producenty a ta umožňují nakupujícím z jedné země odhadnout kvalitu a kvantitu zboží dodávaného z jiné země, aniž by předem viděli obsah dodávky. Tato pravidla mají pomoci obchodníkům při nakupování uvnitř jednotného trhu. (Pramen: Zastoupení Evropské komise v ČR, ec.europa.eu)

Foto v úvodu článku: fotografie z databáze EuropeAid;
pramen: http://ec.europa.eu; (c) 2002 Evropská komise/O. Lehner.

Pramen fotografií předsedů EK: http://ec.europa.eu