SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Evropská unie na křižovatce (od roku 2000)

Od roku 2002 se ve dvanácti zemích unie začala používat v běžném platebním styku místo národních měn jedna společná měna euro. Mince mají lícovou část stejnou, na rubové jsou národní symboly.

27 vlajek

Evropská unie v následujícím roce zahájila mírové operace na Balkáně a nahradila jednotky NATO. Unie se také zavázala vytvořit do roku 2010 jednotný prostor svobody, bezpečnosti a práva pro všechny občany.

V roce 2004 se k unii připojila Česká republika a dalších osm zemí střední a východní Evropy včetně Kypru a Malty. Skončilo šedesátileté rozdělení Evropy představující dědictví druhé světové války. V roce 2007 do unie vstoupilo Bulharsko a Rumunsko a mezi čekateli na členství jsou nyní Turecko, Makedonie a Chorvatsko.

Snahy o zjednodušení evropských institucí a rozhodovacího procesu vyústily v návrh Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Ústava byla odmítnuta občany Francie a Nizozemí. Náhradou za reformy měla být Lisabonská smlouva, která z ústavy převzala některé principy a zapracovala je do původních zakládacích smluv. Lisabonská smlouva se snažila upravit pravidla pro fungování unie. Například posilovala mechanismy na uplatňování principu subsidiarity, podle kterého unie smí regulovat a řešit pouze takové činnosti, které nemohou účinně zajistit členské státy. Také umožnila přímější dohled národních parlamentů nad legislativní činností unie. V zájmu zvýšení akceschopnosti EU podstatně rozšířila okruh otázek, ve kterých by se rozhodovalo kvalifikovanou většinou, nikoliv jednomyslně.

Potřeba reformy fungování institucí EU je zřejmá, neboť unie se potýká s novými problémy, jakými jsou globální změna klimatu, vznik nových ekonomických mocností, otázky bezpečnosti, energetiky, udržitelného rozvoje a mnoho dalších. Tyto problémy nelze řešit jinak než společně a Evropská unie není nic než institucionalizovaná vůle národů Evropy takové problémy řešit. K udržení této vůle by proto reforma měla v konečném důsledku posílit legitimitu a podporu EU u veřejnosti. Nebude to jednoduché, neboť unie je zřejmě nejsložitější politický útvar v historii. Za šedesát let své existence ale bezpochyby prokázala svou užitečnost, a proto si plně zaslouží naše plné nasazení v úsilí o její lepší fungování.

Česká republika se od ledna do června 2009 ujme předsednictví v Radě Evropské unie. Rada je spolu s Komisí a Evropským parlamentem nejdůležitějším orgánem unie. V Radě bude Česká republika aktivně pomáhat členským zemím při hledání společných řešení aktuálních problémů. Musí také zajistit bezchybné fungování pracovních skupin a výborů Rady. Česká republika bude během předsednictví navenek reprezentovat unii, která má 493 milionů obyvatel, při jednáních se třetími zeměmi.

Během svého předsednictví, připravovaného pod mottem „Evropa bez bariér“, se Česká republika hodlá zaměřit na posilování konkurenceschopnosti EU, naplňování svobody pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb a prosazovat liberální obchodní politiku. Mezi další důležitá témata patří energetická bezpečnost, zahájení debaty o revizi rozpočtu EU, transatlantické vztahy, vztahy EU se zeměmi západního Balkánu a se zeměmi východní Evropy a další rozvoj oblasti svobody, bezpečnosti a práva.

Úspěšné zvládnutí předsednictví výrazně přispívá k pozitivní prezentaci země. Česká republika může tento těžký úkol splnit pouze s podporou občanů České republiky.

Internetové stránky

Předsedové Evropské komise

 President Prodi  President Barroso    
Romano Prodi
(v úřadu 1999–2004)
italský liberální demokrat
José Manuel Barroso
(v úřadu od 2004)
portugalský sociální demokrat
   

Euromýty

„Evropská unie nám zakazuje pít rum.“

V Evropské unii se prosazuje zásada, že spotřebitel musí dostat správnou informaci o výrobku – nesmí být klamán. A protože pro většinu Evropanů je rum lihovina vyrobená destilací melasy cukrové třtiny a dlouhodobým zráním v dřevěných sudech, musí to tak být i v České republice. Tuzemský rum se vyrábí smícháním čistého lihu s rumovou esencí. V láhvích označených jako „rum“ tedy do budoucna musí být jeden rum. Problém je vyřešen – tuzemský rum budou všichni moci pít i nadále, jen se bude jmenovat „tuzemák“. (Pramen: www.evropska-unie.cz)


Tři nejdůležitější orgány Evropské unie

  • Evropský parlament – zastupuje občany EU
  • Rada Evropské unie – zastupuje vlády členských zemí
  • Evropská komise – chrání společné zájmy unie

Foto v úvodu článku: Vlajky 27 zemí Evropské unie;
pramen: ec.europa.eu; (c) Evropské společenství, 2007.

Pramen fotografií předsedů EK: http://ec.europa.eu