SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Komise hodnotila české reformy a rozpočet

Kdy: 07.06.2011, Kde: Brusel

EK doporučuje Česku pozdější odchody do důchodu, zvýšení nepřímých daní, flexibilnější trh práce či zlepšení podmínek pro podnikání. Řadu návrhů již česká vláda realizuje.

Evropská komise učinila 7. června 2011 další krok v rámci tzv. evropského semestru, který byl poprvé spuštěn letos. Vydala totiž návrhy doporučení všem 27 členským státům EU k jejich národním programům reforem a tzv. konvergenčním programům (tj. rozpočtovým strategiím).

Návrh doporučení pro Českou republiku uvádí, že cíl snížení schodku veřejných financí pod 3 % HDP do roku 2013 by neměl být naplněn na úkor výdajů na prorůstové oblasti jako je věda a výzkum. EK dále doporučuje ČR zejména další zvyšování daně z přidané hodnoty, rychlejší zvýšení věku odchodu do důchodu, lepší přístup na trh práce pro rodiče s malými dětmi, zvýšení atraktivity pružnějších forem zaměstnávání jako jsou částečné pracovní úvazky, zlepšení kvality veřejných služeb zejména v oblasti podnikatelského prostředí, naplnění proti-korupční strategie, schválení zákona o státní službě či zrušení anonymních akcií. Řadu těchto iniciativ již česká vláda začala aktivně provádět z vlastního popudu v rámci národních reforem ještě před vydáním dokumentu EK.

Tzv. evropský semestr byl zahájen v letošním roce jako časový program pro předkládání a společné hodnocení národních programů reforem a národních programů pro rozpočtovou strategii členských států. Společná hodnocení obou programů mají vést ke sladěnému reformnímu úsilí s důrazem na zachování rozpočtové odpovědnosti v rámci EU.

Návrhy doporučení Evropské komise nyní projedná Rada EU, tedy členské státy, a následně Evropská rada konaná 23. a 24. června. Schválená doporučení poslouží členským státům jako nezávazná vodítka při přípravě národních rozpočtů pro rok 2012 a zároveň k naplnění dlouhodobé hospodářské strategie Evropa 2020.

Další informace:

Foto: EK