SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Komise hodnotila konkurenceschopnost zemí EU

Kdy: 14.10.2011, Kde: Brusel

ČR si vysloužila výtky za legislativu i produktivitu práce, ale i pochvalu za novou strategii mezinárodní konkurenceschopnosti.

Evropská ekonomika musí začít znovu růst. To musejí zajistit koherentní a koordinované kroky členských států EU včetně strukturálních reforem. Ty sice nejsou v době finanční a hospodářské nestability jednoduché, ale zároveň jsou zásadní pro udržitelné rozpočty. To jsou hlavní závěry zpráv o konkurenceschopnosti, které 14: října 2011 zveřejnila Evropská komise.

Pokud jde o hodnocení ČR,  zpráva sice zmiňuje řadu nedostatků, ale vidí i určité „světlo na konci tunelu“. Negativně vyznělo např. hodnocení produktivity práce (v ČR je pod průměrem EU); podnikatelské prostředí bylo označeno za dosti zatěžující, problémem je neustále se měnící legislativa. Podíl inovativních firem na celkovém počtu firem není podle zprávy špatný, ČR je s podílem 50 – 60% ve druhé kategorii ze čtyř.

Zpráva dále uvádí, že české firmy jsou konkurenceschopné zejména díky nízkým nákladům, zdůrazňuje však, že v současnosti je třeba zlepšit výkon v oblasti inovací. Také konstatuje, že pro české hospodářství je žádoucí hledat energeticky účinná řešení, zejména s ohledem na to, že ČR patří mezi země nejvíce spotřebovávající energie.

Navzdory velkému prostoru pro zlepšení v řadě oblastí však zpráva vyjadřuje naději, že strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR (schválená usnesením vlády č. 713 z 27. září 2011) by mohla představovat v dlouhodobém výhledu důležitý krok pro českou společnost a české hospodářství.

EK sleduje konkurenceschopnost již 14 let. Vždy na podzim vydává dvě podrobné zprávy o konkurenceschopnosti – jedna se týká EU jako celku a druhá jednotlivých členských států. Ve zprávách se zaměřuje na různé oblasti, jež významným způsobem ovlivňují konkurenceschopnost, jako jsou například produktivita práce, podíl inovativních firem či účinné využívání zdrojů. Letos byly zprávy vydány 14. října 2011.

Spolu se zprávou o konkurenceschopnosti EU a zprávou o konkurenceschopnosti členských států EK letos schválila také sdělení Průmyslová politika: posílení konkurenceschopnosti. Ve sdělení jsou uvedeny klíčové oblasti, na něž je dle EK  třeba se v současnosti zaměřit, má-li být dosaženo posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Těmito oblastmi jsou: strukturální změny hospodářství, podpora inovačního průmyslu; podpora udržitelnosti a účinnosti zdrojů; zlepšení podnikatelského prostředí; využívání potenciálu vnitřního trhu a podpora malých a středních podniků.

Další informace:

Foto: EK