SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Konference probrala úlohu kultury v době krize

Kdy: 06.06.2012, Kde: Brusel

Dánské předsednictví v Radě EU vyzvalo třináct osobností, aby prověřily vliv kultury a kreativity na společnost.

Krize, se kterou se potýká Evropa, není ve skutečnosti jen krizí hospodářskou, ale také krizí hodnot. Kultura a umělecké vyjádření mají potenciál inspirovat nás v nalezení nové cesty a nových řešení. Otázkou je, jak uplatnit myšlenky vzešlé z kultury a umění do politického procesu.

To jsou závěry, k nimž během své práce dospěl tzv. Týmu Kultura 2012. Ten vznikl z podnětu dánského ministra kultury Uffeho Elbæka v únoru 2012 a tvořilo jej třináct osobností z různých zemí a z různého sociálního a kulturního prostředí.

Tým se během celého půl roku zabýval vlivem umění a kultury na společnost, úlohou kulturních a tvůrčích odvětví v době krize a inovativním potenciálem těchto odvětví, zejména pokud jde o podněcování nových myšlenek dotýkajících se jedince a společnosti.

Své poznatky představil formou manifestu pod názvem „Obraťme se ke kultuře“ na konferenci o úloze kultury v době krize, která proběhla 6. června 2012 v bruselském alternativním uměleckém prostoru „The Egg“. Zúčastnili se jí zástupci členských států EU, unijních orgánů a institucí, jakož i evropských kulturních institucí a organizací.

Každý ze členů Týmu Kultura 2012 představil během konference vlastní návrh odpovědi na otázku, jakou úlohu mají kulturní a tvůrčí odvětví v době krize. Jedna skupina se zaměřila na příklady vlivu kulturní výměny a spolupráce na místní a regionální sféru a jedince, druhá na vliv kultury na aktivní občanství a demokratickou angažovanost a třetí na význam tvůrčích odvětví a perspektivy kulturních inovací.

Konferenci doplnil reflexní panel, kterého se aktivně zúčastnili mimo jiné vysocí představitelé institucí EU a ministři kultury několika zemí. Ti představili vlastní příklady významu kulturních a tvůrčích odvětví pro růst a zaměstnanost, jakož i výzvy, kterým musí tato odvětví čelit v době krize.

Prostřednictvím videa k přítomným promluvil i předseda Evropské rady Herman van Rompuy, který připomněl, že Evropa je sociální projekt postavený na kultuře a hodnotách. Inovace a tvořivost jsou důležité pro růst a zaměstnanost. Zmínil rovněž rychlý růst kulturních a tvůrčích odvětví a význam právě projednávaného nového programu Tvůrčí Evropa, jehož cílem je podpořit kulturní a tvůrčí odvětví do budoucna.

Dánský ministr Uffe Elbæk na závěr konference shrnul hlavní poselství, podle kterého kulturní a tvůrčí odvětví mají nesmírný potenciál pro hospodářský růst a tvorbu pracovních příležitostí. Výzvy, kterým čelí Evropa v době hospodářské krize, mohou být překonány i prostřednictvím kultury a tvůrčích odvětví, která by měla být dostatečně financována nejen z veřejného, ale také soukromého sektoru, protože takto vložené investice jsou návratné.

Foto: EK