SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krizové řízení v bankovnictví – jaký bude další vývoj v EU?

Kdy: 30.11.2009 - 20.01.2010, Kde: Brusel

Evropská komise v současné době provádí veřejnou konzultaci týkající se krizového řízení v bankovním sektoru. Zainteresované strany se mohou vyjádřit do 20. ledna 2010. Cílem je shromáždit podněty pro vypracování návrhu nového rámce pro řešení krizových situací v nadnárodních bankovních skupinách.

V průběhu současné finanční krize došlo k mnoha zásahům národních vlád do bankovního sektoru. Tyto zásahy byly na jedné straně nutné pro udržení stability finančního systému, na druhé straně však probíhaly nekoordinovaně a  to mělo do značné míry opačný efekt. Krize tedy odhalila nedostatek, spočívající v absenci společného evropského právního rámce pro státní zásahy v takových situacích.

Problematika krizového řízení v bankovnictví je velice široká a zahrnuje celou řadu otázek od jednoduchých akcí při prvním náznaku potíží v bance, přes řešení složitějších situací, kde je nutno koordinovat postup jednotlivých dohledových orgánů vůči celé nadnárodní bankovní skupině, včetně např. přesunu aktiv mezi bankami v jednotlivých členských státech, až po reorganizaci a úpadek banky. Společným jmenovatelem všech těchto prvků je zajištění stability finančního systému a kontinuity poskytování bankovních služeb.

V příštím roce Evropská komise začne pracovat na přípravě návrhů nových právních předpisů v této oblasti. Česká republika se bude samozřejmě legislativního procesu aktivně účastnit. Všechny významné banky, které u nás působí, jsou dceřinými společnostmi bank z jiných členských států. Proto je i v našem zájmu mít do budoucna jasný rámec pro státní zásahy do bankovního sektoru v EU, který poskytne dostatečnou právní jistotu všem zúčastněným stranám.