SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Unie chce zbourat překážky spolupráce vědců

Kdy: 17.07.2012, Kde: Brusel

Evropská komise navrhla konkrétní kroky pro vybudování Evropského výzkumného prostoru do roku 2014.

Až milion nových pracovních míst a výraznou vzpruhu hospodářskému růstu by mělo přinést odstranění překážek, které brání spolupráci výzkumných institucí a vědců v Evropě. Volný pohyb vědců a znalostí, tedy tzv. „pátou svobodu“, má zajistit Evropský výzkumný prostor (EVP), o jehož dobudování Unie usiluje do roku 2014.

Ke splnění tohoto termínu vyzvali v poslední době již dvakrát šéfové států a vlád Evropské unie na svých summitech. Podle nich může být skutečně jednotný evropský trh v oblasti výzkumu a inovací zvlášť v době krize motorem pro efektivní a inovativní ekonomiku. Evropská komise proto nyní představila konkrétní kroky, které by EU a její členské státy měly uskutečnit pro zlepšení fungování EVP.

V dokumentu „Posílený Evropský výzkumný prostor – Partnerství pro excelenci a růst“, který 17. července 2012 představila evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová, Komise na základě veřejné diskuse s relevantními partnery identifikuje základní priority pro další vývoj a konkrétní úkoly jak pro členské státy, tak pro EU a strategické partnery.

Překážky dokončení EVP jsou již delší dobu známé, jde však o to, jak je co nejefektivněji a co nejdříve odstranit. Komise prozatím zavrhla možnost legislativních kroků, avšak hodlá každoročně vypracovat podrobný monitoring, jehož výsledky budou postoupeny Radě EU a Evropskému parlamentu. Pokud pokrok nebude dostatečný, hodlá Komise zvážit další kroky včetně možnosti uplatnit legislativní návrh.

Komise a členské státy by se ve vzájemném partnerství měly soustředit na:

  • zvýšení efektivity výzkumných systémů na úrovni členských států,
  • zlepšení mezinárodní spolupráce a konkurence včetně zřízení a efektivního fungování klíčových výzkumných infrastruktur,
  • otevřenější trh práce pro výzkumné pracovníky,
  • rovnost žen a mužů a jejich začleňování z hlediska této rovnosti v organizacích, které realizují a vybírají výzkumné projekty, a
  • optimální oběh a předávání vědeckých informací, včetně prostřednictvím digitálních prostředků a širšího a rychlejšího přístupu k vědeckým publikacím a údajům.

Součástí prezentace sdělení byla ceremonie, při které byla slavnostně podepsána memoranda o porozumění mezi Evropskou komisí a klíčovými evropskými organizacemi podporujícími výzkum a vývoj jako např. EARTO – European Association of Research and Technology Organisations, EUA – European University Assocoation, LERU – League of European Research Universities, NORDFORSK, SE – Science Europe. Podpis memorand je stvrzením partnerství, které by mělo zajistit angažovanost těchto institucí podílet se na dobudování EVP do roku 2014.

Spolu s návrhy týkajícími se Evropského výzkumného prostoru představila komisařka pro digitální agendu Neelie Kroesová sdělení a doporučení EK „Směrem k lepšímu přístupu k vědeckým informacím“, jejichž cílem je usnadnit přístup k vědeckým informacím vzniklým  v rámci projektů financovaných z veřejných prostředků EU i v rámci výzkumu financovaného členskými státy.

Další informace:

Foto: Rada EU - Fotolia