SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Příprava na výběrová řízení do institucí Evropské unie

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu nabízí možnost předání rad a zkušeností z výběrových řízení. Užitečné informace naleznete v našem souhrnu.

Výběrová řízení do unijních institucí jsou poměrně náročná. V roce 2010 prošel celý Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) rozsáhlou reorganizací a obsah výběrových řízení se zcela změnil. Upustilo se od testování naučených znalostí, tzv. znalostního testu o Evropské unii, který vypovídal spíše o tom, co vše se uchazeč dokáže naučit a zapamatovat si, přičemž neměl žádnou vypovídací hodnotu o tom, na jaké úrovni je uchazeč schopen vykonávat agendu úředníka EU.

EPSO průřezovým dotazem všemi institucemi zjistil, které schopnosti jsou nejdůležitější pro správný výkon práce evropského úředníka a na jejich základě pak připravil ve spolupráci s renomovanými firmami testy, které zjišťují právě tyto schopnosti. Tento způsob testování dokáže vybrat skutečně nejlepší zájemce o práci v EU a v praxi se již velmi osvědčil.

Vzhledem k tomu, že schopnostem se nelze naučit, jsou to spíše vrozené či získané dovednosti, je těžké hovořit o tom, že je nutno se na zkoušky učit. Spíše je nutno zdůraznit, že je potřeba se seznámit s průběhem výběrového řízení, s jeho obsahem a psychicky se na něj připravit. Proto doporučujeme velmi pečlivé prostudovat dostupné materiály a připravit se podle následujících pravidel:

  • velmi dobře se seznámit s materiálem Příručka pro kandidáty na otevřená výběrová řízení EU, který byl zveřejněn v Úředním věstníku EU č. C184A;
  • důkladně a pečlivě pročíst Úřední věstník, ve kterém je výběrové řízení vyhlášeno a rovněž tak případně další popis výběrového řízení na stránkách EPSO. Odkaz na Úřední věstník naleznete na stránkách EPSO u informace o vyhlášených výběrových řízení či na stránkách EUR-Lex;
  • prostudovat webové stránky EPSO informující o obsahu jednotlivých částí výběrového řízení;
  • zkusit vypracovat ukázkové testy výběrového řízení, případně se snažit procvičit v dalších možnostech testování logického uvažování, situačních testů na pracovišti a verbálně-numerických testech, které jsou k nalezení na internetu. V některých bruselských knihkupectvích lze zakoupit brožury s ukázkami testů. Nicméně upozorňujeme, že tyto publikace vydávají či případné kursy organizují vždy soukromé firmy a organizace na vlastní zodpovědnost a bez jakéhokoliv doporučení či akreditace ze strany EPSO. EPSO jako personální agentura EU nespolupracuje s žádnou takovouto firmou a obsah jejich školení a vzory testů nemusejí odpovídat testům a požadavkům EPSO.

Těsně před testováním jak v předvýběrové (computer based testing – CBT) či hodnotící fázi (Assessment Centre):

  • pro oba případy se vyplatí pokud možno se dobře vyspat;
  • testování v předvýběrové fázi i v hodnotícím středisku je velmi náročné i z toho důvodu, že uchazeči jsou zahlceni jak množstvím otázek (CBT) tak informacemi (hodnotící středisko), aby se prokázala schopnost zvládat stres a v přemíře informací se zorientovat;
  • CBT probíhají v každém členském státě EU a i v dalších městech světa  (New York, Toronto, Sydney, Peking, Tokyo, Ženeva), takže není nutné cestovat do Bruselu. Testování trvá cca 3 hodiny s jednou desetiminutovou přestávkou. Do testovací místnosti není povoleno cokoliv vnášet, ani potraviny či nápoje. Uchazeči obdrží zpravidla tužku, gumu, poznámkovou tabulku na psaní a kalkulačku. Doporučujeme využít přestávky a neodcházet během testování. Testy jsou časově přísně ohraničené a je nutno pracovat velmi rychle;
  • testování v hodnotícím středisku (Assessment Centre) probíhá pouze v Bruselu. Doporučujeme dostavit se do Bruselu den předem a v klidu přespat v ubytovacím zařízení. Testování v hodnotícím středisku trvá většinou celý den a je velice náročné nejen svým obsahem, ale i mírou stresu a potřebného soustředění. Uchazeči při tomto testování plní úkoly, které simulují určitý pracovní proces a ve kterém vždy dva hodnotitelé sledují výkon uchazeče. Každý uchazeč má během celého dne dvakrát příležitost prokázat svoji schopnost, na kterou je určitá část výběrového řízení zaměřena. Popis úkolů v hodnotícím středisku naleznete na stránkách EPSO.

Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu nabízí možnost předání rad a zkušeností z předchozích  výběrových řízení zájemcům, kteří budou Stálé zastoupení sami kontaktovat a projeví zájem o schůzku před uskutečněním výběrového řízení v hodnotícím středisku v Bruselu.

Na základě Zákona o ochraně osobních údajů  Stálé zastoupení v žádném případě nedostává od EPSO informace o přihlášených kandidátech ani jejich kontaktní emailové adresy či telefony. Proto je zvážení žádosti o radu či pomoc zcela v iniciativě jednotlivých kandidátů. Rovněž tak Stálé zastoupení ČR při EU v žádném případě nepodává informace nikomu o osobách, které SZEU kontaktovaly s žádostí o pomoc či se účastnily konzultací k VŘ na SZEU.

Další informace: