SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Slovníky a terminologie

Eurožargon (někdy také eurospeak) je jazyk často používaný evropskými úředníky nebo novináři píšícími o Evropské unii.

Eurožargon
Eurožargon (někdy také eurospeak) je jazyk často používaný evropskými úředníky nebo novináři píšícími o Evropské unii. Té se dostává kritiky za to, že si vytvořila svůj vlastní jazyk, kterému rozumí jenom zasvěcení, a odcizila se tak svým občanům. Většina spojení a speciálních termínů však vznikla z nutné potřeby pojmenovat některé nové skutečnosti. Pokud se chcete v eurožargonu zorientovat, využijte internetových stránek Evropské komise, na kterých naleznete seznam různých termínů souvisejících s EU i s vysvětlením jejich významu.

Evropský glosář
Glosář Evropské unie je výkladovým slovníkem, který obsahuje hesla související s evropskou integrací, institucemi a činnostmi EU. Naleznete zde stručná vysvětlení vývoje jednotlivých termínů a spoustu užitečných přímých odkazů na příslušné smlouvy.

IATE
Terminologickou databázi IATE tvoří slovník obsahující více než 1,5 milionu termínů. Je výsledkem společné práce evropských institucí a umožňuje vyhledávat termíny ve všech jazycích Evropské unie.

Databáze termínů pro české právní předpisy ES
Koordinační a revizní centrum (KRC) odboru kompatibility na Úřadu vlády vypracovalo pro účely překladu předpřístupových právních předpisů tento slovník. Součástí je příručka Pokyny pro překlad právních předpisů ES, která obsahuje užitečné termíny, fráze a věty v kombinaci anglického, německého, francouzského a českého jazyka.

Pravidla pro jednotnou úpravu dokumentů pro účely úředního styku v Evropské unii
Pravidla určují formu dokumentů, zejména právních předpisů, vytvářených a překládaných v institucích Evropské unie.