SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stáže pro zaměstnance veřejné správy (tzv. Profesionální stáže pro národní experty)

Evropská komise nabízí každý půlrok možnost uskutečnit pětiměsíční stáže na svých generálních ředitelstvích a v kabinetech komisařů.

Nabídka je určena pro zaměstnance státní správy a samosprávy členských zemí EU. Ve výjimečných případech je stáž nabídnuta také kandidátovi ze zemí mimo EU. Stáže slouží k seznámení se s prací Evropské komise a s oblastmi, kterými se zabývá. Představují také příležitost navázat nové pracovní kontakty s pracovníky Komise. Stážisté získají možnost pracovat v mnohojazyčném prostředí rozdílných kultur a etnik.

Například pro krajské úřady v České republice představují stáže možnost proškolit své pracovníky v oblasti evropské integrace a fungování evropských institucí. V ČR jsou tyto stáže využívány kromě ministerstev právě i některými kraji nebo například agenturou CzechInvest. Stálé zastoupení ČR při EU potvrzuje Evropské komisi výběr českých kandidátů.

Česká republika má na každé pololetí k dispozici určitý počet míst. Nabídka stáží je vyhlašována většinou v březnu a dubnu pro stáže, které se uskuteční v období říjen až únor a v září až říjnu pro stáže v březnu až červenci následujícího roku.

Je nezbytné, aby se zájemci hlásili na generální ředitelství EK a na úseky, které mají relevantní vazbu na jejich pracovní zaměření. Kandidáti by měli ovládat nejméně dva oficiální jazyky EU, tj. kromě své mateřštiny i jeden pracovní jazyk Evropské komise (angličtina, francouzština, nebo němčina). Pracovní pobyt v Evropské komisi se řídí předpisy platnými pro všechny kmenové zaměstnance Komise.

Evropská komise nenabízí kandidátům finanční spoluúčast. V praxi to znamená, že zaměstnavatel stážisty hradí náklady spojené s pracovním pobytem v Bruselu (odhadem 2 000 až 3 000 eur měsíčně).

V případě zájmu o stáž je nezbytné:

  • zajistit si potvrzení zaměstnavatele, kterým se zavazuje pracovníkovi veškeré náklady spojené s výkonem stáže uhradit. Toto potvrzení je třeba zaslat SZ EU Brusel na adresu: zuzana_markova@mzv.cz, věc: „ Profesionální stáže pro národní experty“;
  • přihlásit se do databáze žadatelů o stáž po jejím otevření. Údaje pro přihlášení a vstupní heslo jsou rozesílány po vyhlášení stáží MV ČR, odborem efektivní veřejné správy, na všechny resorty státní správy a krajské úřady ČR, případně je lze získat na SZ EU Brusel (Mgr. Zuzana Marková);
  • potvrzení zaměstnavatele, že bude hradit sociální a zdravotní pojištění (v anglickém nebo francouzském jazyce). Toto potvrzení je požadováno Evropskou komisí po přijetí na stáž;
  • je nutno počítat s možností, že si vysílající instituce bude kandidáta vázat další smlouvou, aby zájemci po ukončení těchto atraktivních stáží neodcházeli ze zaměstnání.

Dále je vhodné si pečlivě prostudovat informace o struktuře a jednotlivých generálních ředitelstvích Evropské komise.

V případě zájmu o stáž na Generálním ředitelství pro vnější vztahy DG RELEX vyžaduje Evropská komise bezpečnostní prověrku vydanou Národním bezpečnostním úřadem na stupeň Tajné.

Další informace:

Foto: EPSO