SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Akt o jednotném trhu slibuje nový růst a pracovní místa

Kdy: 13.04.2011, Kde: Brusel

Evropská komise vydala dlouho očekávaných dvanáct priorit pro vnitřní trh EU. Schváleny mají být do konce roku 2012.

Po téměř půl roce od vydání první verze Aktu o jednotném trhu (Single Market Act) a čtyřech měsících veřejných konzultací vydala Evropská komise ve středu 13. dubna 2011 formou svého sdělení finální verzi tohoto Aktu, v němž z původních 50 návrhů opatření vybrala 12 prioritních „hybných pák“ ke stimulaci růstu a posílení důvěry občanů ve vnitřní trh. Komise do záhlaví svého sdělení umístila ambiciózní heslo „společně pro nový růst“, které naznačuje, co je hlavním cílem tohoto sdělení – oživení hospodářského růstu a zaměstnanosti v EU za pomocí lepšího využití potenciálu, který nabízí jednotný trh 27 členských států EU.

Ke každé „hybné páce“ přiřadila Komise legislativní iniciativu, kterou plánuje předložit v roce 2011 (v jednom případě až 2012) s cílem jejího schválení do konce roku 2012. Akt o jednotném trhu obsahuje tyto „hybné páky“:

 1. přístup k financování pro malé a střední podniky,
 2. mobilita pracovníků v rámci jednotného trhu,
 3. práva duševního vlastnictví,
 4. spotřebitelé jako aktéři jednotného trhu,
 5. služby,
 6. silnější evropské sítě,
 7. jednotný digitální trh,
 8. podnikání s důrazem na sociální aspekt,
 9. daně,
 10. více sociální soudržnosti v jednotném trhu,
 11. právní prostředí pro podnikání, a
 12. zadávání veřejných zakázek.

Předložený Akt o jednotném trhu není navzdory svému názvu legislativním dokumentem, ale spíše akčním plánem, na základě kterého Komise předloží příslušné legislativní iniciativy. Jejich posouzení bude na Radě EU, tedy na členských státech, a na Evropském parlamentu. Komise ovšem již nyní vyzývá Evropskou radu jako nejvyšší orgán EU složený z šéfů vlád členských států EU, aby vybraných dvanáct priorit podpořila.

Ve stejný den jako Akt o jednotném trhu představila Evropská komise dva legislativní návrhy v rámci režimu posílené spolupráce, které směřují k vytvoření jednotného patentu EU. Podle plánů Komise by měl nový model patentové ochrany přinést až 80% úspory proti stávajícímu stavu. Patent EU by byl platný ve 25 členských státech, neboť Itálie a Španělsko se do režimu posílené spolupráce prozatím nezapojily. Dalším legislativním návrhem, který Komise stejného dne předložila na základě Aktu o jednotném trhu, je návrh revize směrnice o zdanění energie.

Česká republika se před vydáním Aktu o jednotném trhu zapojila intenzivně například prostřednictvím společného článku deseti ministrů EU, který byl publikován 9. dubna v týdeníku European Voice a v němž ministr průmyslu Martin Kocourek vyzývá mj. k odmítnutí protekcionismu a izolacionizmu v EU. Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu v Praze ve spolupráci s CEBRE – českou podnikatelskou reprezentací při EU též zorganizovala 8. dubna v Praze otevřenou debatu k posílení fungování vnitřního trhu.

Finální znění Aktu obsahuje řadu českých priorit, především v oblasti liberalizace trhu se službami, digitálního trhu, posílení práv duševního vlastnictví či důrazu na snadnější fungování malých a středních podniků, kterých je v současnosti v celé EU 21 milionů. Některé sociální či daňové iniciativy nepochybně budou vyžadovat ještě delší diskusi. Celkově ovšem České republika iniciativu Komise v oblasti vnitřního trhu vítá. Při současné složité hospodářské situaci a omezených rozpočtových zdrojích jsou odbourávání bariér a deregulace na vnitřním trhu zřejmě nejefektivnějším nástrojem, kterým lze zlepšit fungování ekonomiky EU a tím i životní úroveň Evropanů.

Další informace:

Foto: EK