SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Boj proti nebezpečným výrobkům slaví úspěchy

Kdy: 08.05.2012, Kde: Brusel

Členské státy Unie stále účinněji využívají společného systému varování před nebezpečným zbožím na trhu.

V Evropské unii bylo loni zakázáno, odstraněno či staženo z oběhu 1803 nebezpečných výrobků. To je o pětinu méně než v roce 2010, kdy těchto výrobků bylo 2244. Tuto potěšující zprávu přináší čerstvá zpráva o výskytu nebezpečných nepotravinových výrobků na trhu EU za rok 2011, kterou vydala 8. května 2012 Evropská komise.

Tento pozitivní výsledek je mimo jiné přičítán i fungování systému RAPEX (systém rychlého varování EU pro nebezpečné nepotravinářské výrobky), který na vnitřním trhu existuje již osm let a který členské státy využívají stále účinněji. Zlepšení situace ohledně bezpečnosti výrobků je třeba přičíst také dalšímu zlepšení činnosti národních dozorových orgánů, posílení jejich vzájemné spolupráce i spolupráce s celními orgány, lepšímu posuzování rizik a také intenzivnější spolupráci s mezinárodními partnery. Jde především o Čínu, odkud pochází většina nebezpečných výrobků (54 %).

Nejčastěji hlášenými nebezpečnými výrobky byly stejně jako v předchozím období oděvy a textil (423 notifikací nebezpečí z hlediska udušení či podráždění), hračky (324 notifikací; nebezpečí se týkalo především udávení), motorová vozidla (171 notifikací, hrozbou bylo nebezpečí úrazu), elektrické spotřebiče (153 notifikací, nebezpečím byla hrozba úrazu elektrickým proudem) a kosmetické přípravky (104 notifikací týkajících se chemického rizika). Uvedené výrobky představovaly v souhrnu 74 % všech oznámení o výrobcích, které představovaly pro spotřebitele vážné riziko.

 

Další informace:

Foto: EK